Slovenská republika rad - pokus o diktaturu dle sovětského vzoru

Bratislava - Byl to první pokus o vytvoření diktatury proletariátu na československém území přesně podle sovětského vzoru. Dne 16. června 1919, byla v Prešově vyhlášena Slovenská republika rad. Vznik nového politického režimu, který demograficky zahrnoval podstatnou část východního a jižního Slovenska, bezprostředně souvisel s událostmi v sousedním Maďarsku. Tento pokus o ustavení komunistické diktatury na území Slovenska však vydržel necelý měsíc.

Maďarský předobraz, vedený komunistou Bélou Kunem, byl vytvořen již koncem března 1919. Poté co se Československo a Rumunsko rozhodlo proti Maďarské republice rad vojensky zakročit, přešla maďarská Rudá armáda do protiútoku a obsadila část Slovenska. Na dobytém území byla vyhlášena Slovenská republika rad, jejíž existence byla plně závislá na podpoře z Budapešti. „Snoubí tam dvě základní tendence. Byla to socialistická revoluce třídního charakteru a zároveň silné nacionální hnutí. Šlo o jistou snahu po revizi výsledku válku a o znovuzískání širšího prostoru Uher,“ komentoval historik Vratislav Doubek.  

„Tento útvar sice vznikal pod rouškou šíření komunistických a revolučních idejí, ale dá se současně říci, že to byla zástěrka pro obnovení maďarského vlivu na Slovensku,“ uvádí historik Jaroslav Šebek. V čele Slovenské republiky rad paradoxně stanul Čech Antonín Janoušek. „Fakt, že stál v čele Čech, pak do jisté míry diskreditoval obraz Slovenské republiky rad i u části slovenské veřejnosti. Je třeba ovšem dodat, že SRR vznikla na území, které bylo výrazně obýváno maďarským obyvatelstvem,“ dodává Šebek.

Video Reportáž Martiny Lustigové a rozhovor s Vratislavem Doubkem
video

Reportáž Martiny Lustigové a rozhovor s Vratislavem Doubkem

Právě s podporou maďarských sil Slovenská republika rad stála a padala. Českoslovenští politici byli nastolením Slovenské republiky rad znepokojeni, navíc se proti Maďarsku už několik týdnů vedl ozbrojený konflikt. Než Slováci stačili uvést svůj radikálně levicový program do praxe, maďarská vojska se ze Slovenska stáhla a 7. července 1919 přestala Slovenská republika rad existovat.