Rekonstrukce staroslovanské svatby v Modré

V archeoskanzenu Modrá u Uherského Hradiště uspořádali rekonstrukci staroslovanské svatby. Dobové obleky účinkujících přispěly k atmosféře této raně středověké události. Svatební průvod vedený vladykou a jeho stráží, obklopený bojovníky se ženami a nevěstou uprostřed, byl typický pro toto období. Prostý lid uzavíral sňatky nejdéle den chůze od svého domu, u urozené vrstvy však tomu tak zpravidla nebylo. Přestože se novomanželé před sňatkem setkávali, svatba byla v té době velkou slávou, kterou doprovázel patřičný mysticizmus a bujaré veselí.

Při rekonstrukci měli návštěvníci možnost ocitnout se o několik století zpět a stát se součástí staroslovanského obřadu. Po celý den bylo možné shlédnout různé předměty z dob Velké Moravy.

Video Reportáž Jaroslava Stehlíčka a Miroslava Dočkala
video

Reportáž Jaroslava Stehlíčka a Miroslava Dočkala