Anglickým králem byl korunován Jindřich VIII.

Londýn - Anglický král z rodu Tudorovců Jindřich VIII. při své korunovaci 24. června 1509 zcela jistě netušil, že se historicky proslaví především svými šesti ženami, z nichž dvě nechal popravit. Život tohoto sňatkového rekordmana britské monarchie inspiroval k dramatu již slavného Williama Shakespeara a od té doby je vděčným námětem mnoha literárních, ale i hudebních a filmových děl. Jindřich (1491 až 1547), který na trůn nastoupil v osmnácti letech, se však do dějin Anglie zapsal mnohem hlouběji. Jindřich zdědil po svém otci, který byl na rozdíl od svého syna spořivý, obrovský majetek, jehož hodnota se odhaduje na 1 250 000 liber. Většinu z tohoto bohatství utratil Jindřich na provoz svého dvora, včetně financování stavebních úprav královských paláců. Další velký příjem představoval prodej cenností zrušených klášterů a příjem z půdy zabavené klášterům s ročním výnosem asi 120 000 liber. Aby vyřešil své finanční problémy, musel nechat razit nové mince v letech 1526 a 1539, ale přes snahu svých ministrů omezit plýtvání u dvora, Jindřich zemřel jako dlužník.

Přestože byl věřícím katolíkem, oddělil Anglii od papežského stolce

I když hlavní motivací bylo vyřešení osobních problémů, je jeho největším počinem odluka anglikánské církve od Říma. „Třebaže je Jindřich vykreslován jako panovník se šesti manželkami, byl racionálně uvažující politik, pro kterého nepřipadal v úvahu rozchod s Římem. Důvodem bylo spíše politické rozvolnění závislosti na Římu,“ uvedl historik Martin Kovář.

Rozpuštění klášterů znamenalo velký přesun majetku a vlivu od církevních hodnostářů na šlechtu. Jindřichovo rozhodnutí ustanovit regentskou radu svého syna, jejíž členové byli nakloněni reformaci, pod vedením Edvarda Seymoura znamenalo konsolidaci a prohloubení reformace.

Video Korunovace Jindřicha VIII. se odehrála před 500 lety
video

Korunovace Jindřicha VIII. se odehrála před 500 lety

Jindřich utratil spoustu peněz i na výstavbu lodí 

Spolu s Alfrédem Velikým a Karlem II. je Jindřich tradičně považován za zakladatele Royal Navy. V době své vlády investoval velké prostředky do stavby lodí, doků a inovací výzbroje. Faktem je, že v té době se stále ještě nejednalo o pravidelnou flotilu lodí, ale panovník požadoval účast soukromě vlastněných plavidel. S ohledem na nebezpečí invaze ze strany Francie a Španělska Jindřich nechal posílit obranu pobřeží, především Doverský hrad a nová opevnění od východní Anglie až po Cornwall, na jejichž stavbu byl použit většinou materiál ze zrušených klášterů.