Žáci si vyzkoušeli keltské dovednosti

V Klášterci nad Ohří se uskutečnil zajímavý projekt pro žáky základních a středních škol pod příznačným názvem Putování za Kelty. Akce byla situována do tohoto regionu také proto, že právě z Poohří pochází mnoho dokladů z doby tzv. laténské kultury, tj. z doby, kdy u nás pravděpodobně sídlili Keltové. Putování za Kelty je zaměřeno na žáky základních a středních škol a snaží se jim hravou interaktivní formou předat některé znalosti o tomto tajemném národě. Děti se aktivně zapojily do některých aktivit ve stylu staré keltské civilizace. Kluky zaujala především lukostřelba, dívky se zase snažily tkát na svislém stavu. Společně pak mleli obilí, pekli placky a razili mince. Po návratu do školy děti využily znalostí o Keltech při zpracovávání svých vlastních projektů.

Video Reportáž Terezy Špetlové
video

Reportáž Terezy Špetlové