Buchlovské kování přilákalo řadu lidí

3. ročník Buchlovského kování uspořádali pořadatelé přímo v prostorách hradu Buchlov. Umělečtí kováři přilákali stovky návštěvníků na tuto vizuálně velice zajímavou akci. Umělečtí kováři se mezi sebou znají a často jezdí společně na různé akce i do zahraničí. Přímo před očima diváků tak vznikala řada plastik, uměleckých předmětů, historických zbraní a dalších výrobků. Zájemci si mohli vyzkoušet kování za tepla i za studena. Kovářství patří k nejstarším řemeslům na světě. Zvláštní postavení mezi nimi měli podkováři, jejichž služeb využívaly především armády. I ti předvedli na Buchlově své dnes již mizející řemeslo.