Založení Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity

Praha - Ve staleté historii vysokého školství v Česku není sice věk brněnské Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity ničím výjimečným, ale v rámci samostatných škol zaměřených na vzdělávání zemědělských a lesnických odborníků jsou nadcházející narozeniny brněnské Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, která byla založena 24. července 1919, úctyhodné. Vždyť druhá podobná samostatná škola, Vysoká škola zemědělská v Praze, nyní Česká zemědělská univerzita, vznikla až v roce 1952.

Tato univerzita je první svého druhu u nás

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita (MZLU) v Brně je tak nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla založena 24. července 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem, s výjimkou krátkého období v padesátých letech, kdy byla Vysokou školu zemědělskou a lesnickou, existovala až do roku 1994. Od 1. ledna 1995 nese současný název.

V době zřízení měla škola dva obory - hospodářský a lesnický, přičemž výuka byla zahájena pouze na hospodářském odboru. Otevření lesnického odboru se dočkala o rok později. Prvním rektorem se stal botanik, pedagog a spisovatel František Bubák. Ještě ve dvacátých letech byla rozšířena o biologickou stanici českých vysokých škol v Lednici a získala lesní statek v Adamově a zemědělský statek v Žabčicích.

Vysoká škola se pozvolna rozvíjela    

Po druhé světové válce byla škola rozšířena o vinařsko-zahradnický odbor v Lednici. Po reorganizaci v roce 1950 vznikly fakulty zemědělská a lesnická. O dva roky později byla ke škole přičleněna fakulta veterinární, naopak jí byla odebrána fakulta lesnická, která byla přidělena pod Vysokou školu stavitelství. Aby změn v 50. letech nebylo málo, nejprve byla zemědělská fakulta rozdělena na agronomickou a zootechnickou, poté se vrátila lesnická fakulta, byla zřízena provozně ekonomická fakulta a agronomická a zootechnická fakulta byly sloučeny v agronomickou fakultu. Škola se také rozrostla o školní zahradnický statek v Lednici. Koncem šedesátých let pak byla z VŠZ vyčleněna veterinární fakulta do samostatné Vysoké školy veterinární.


Na MZLU nyní studuje více než 10 tisíc studentů. Ti si mohou vybrat z 35 akreditovaných studijních oborů bakalářského studia a stejného počtu oborů navazujícího magisterského studia. Škola nabízí také 15 oborů bakalářského a devět oborů navazujícího magisterského kombinovaného studia (tzv. studium při zaměstnání).

Panorama Mendelovy lesnické a zemědělské univerzity
Panorama Mendelovy lesnické a zemědělské univerzity