Chotěšovská pouť 2009

Tradičně jako každý rok, i letos se konala v Chotěšově pod Hazmburkem 4. a 5. července pouť spojená s letními slavnostmi. Poutní mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie byla tentokrát přesunuta již na sobotu dopoledne, což je zřejmě důvod rekordně nízké účasti o osmi lidech. Chotěšov pod Hazmburkem patří k významným mariánským poutním místům na Podřipsku i v severních Čechách. Hlavní poutě se zde konaly a dosud konají na svátek Navštívení Panny Marie 2. července nebo následující neděli a podle starých farních kronik sem přicházelo z okolí 10 až 20 poutních průvodů.

Dnes jsou poutě v povědomí lidí chápány spíše už jen ve smyslu zábavy, která samozřejmě v dřívějších dobách po pobožnosti také následovala a nemůže chybět ani v Chotěšově.

Chotěšovské letní slavnosti již tradičně trvají dva nebo tři dny a vždy přinesou nějaký zajímavý nápad a dobrou zábavu. V sobotu odpoledne proběhl fotbalový zápas Dívčí FK Brozany versus Chotěšovská stará garda a není ani tak důležité, kdo vyhrál, ale že se nezranilo příliš mnoho hráčů. Mezitím už na návsi specialisté pekli prase a na každého se dostalo. Odpoledne i večer se pak pokračovalo tancem a příjemnou živou hudbou. Ani déšť nevadil, neboť Chotěšovští si vybudovali pro tyto účely na návsi pěkný prostorný altán, který je využíván i během celého roku.

Video Hovoří starosta Chotěšova Václav Starý
video

Hovoří starosta Chotěšova Václav Starý

Hlavní pouťový program pokračoval v neděli odpoledne, které zahájil starosta Chotěšova Václav Starý a moderoval už po několikáté moderátor pan Mikulský. Nechyběli mažoretky a husaři z Roudnice nad Labem ani Bílý zajíc z Libochovic. Tradiční Lávka letos nebyla a nahradil ji Tahoun roku. Soutěžilo se v tažení dvou pytlů cementu a sudu piva do kopce, kterýžto náklad pak připadl vítězi, který měl nejkratší čas. Až na jeden hrůzostrašně vypadající pád, při kterém se ale naštěstí nic nestalo, to tahouni ve zdraví přežili. Po soutěži s přetahování lanem pak už došlo na rozdání cen a hlavně z dětí každý nějakou odměnu dostal.

Chotěšovská pouť a letní slavnosti 2009 se opět vydařily a poděkování patří jak představitelům obce, sponzorům a všem, kdo nějakým způsobem pomohli, tak i všem, kteří se zúčastnili a přišli se pobavit.