Projev Václava Klause

Plný projev prezidenta Václava Klause, který dnes přednesl kombinovaně v češtině a v angličtině na ruzyňském letišti při uvítání papeže Benedikta XVI.

Vaše svatosti,

dovolte mi, abych Vás zde v Praze a v celé České republice co nejsrdečněji přivítal jménem svým, jménem své manželky i jménem celé české veřejnosti. Jsme velmi rádi, že jste k nám přijel. Toho, že jste přijal pozvání k této návštěvě jak od českého státu, tak od České biskupské konference, si velmi vážíme.

Dovolte mi, abych stejně srdečně přivítal všechny členy Vašeho doprovodu a popřál Vám všem příjemný a na zážitky bohatý pobyt v naší zemi.

V minulosti byla univerzálním mezinárodním jazykem latina, dnes je jím angličtina. Dovolte mi proto, abych - s ohledem na naše hosty - pokračoval anglicky:

Vaše svatosti,

již počtvrté v posledních dvaceti letech vítáme nejvyššího představitele katolické církve v naší zemi, České republice. Váš předchůdce, papež Jan Pavel II., přijel do Prahy poprvé již v roce 1990, nedlouho po pádu totalitního komunistického režimu v naší zemi a v naší části Evropy. Jeho další návštěvy byly rovněž v mnoha ohledech symbolické a pamětihodné.

Vaše svatosti,

stejný stupeň významu a symboliky spatřujeme ve Vaší nynější návštěvě. Navštěvujete nás v době, kdy si připomínáme 20.výročí historických změn, které měly tak zásadní význam nejen pro Českou republiku a celou Evropu, ale také pro církve v naší zemi.

Velmi dobře si pamatuji naše krátké setkání při Vaší inauguraci v bazilice sv. Petra v dubnu 2005 a zvláště náš velmi zajímavý inspirující rozhovor letos v květnu ve Vatikánu. Troufám si říci, že naše pohledy na mnoho záležitostí dnešního komplikovaného světa a také na mnoho problémů našeho kontinentu jsou blízké a vycházejí z podobných zásad a postojů, i když jsme k nim dospěli z různých filozofických a vědeckých představ.

Vaše svatosti,

vím, že rozumíte naší zemi. Vy jste také Čechům dobře znám - i když do tohoto dne hlavně prostřednictvím kázání, proslovů, knih a článků. Jsme také potěšeni, že konečně máme v češtině vaši poslední encykliku Caritas in Veritate, která tu vyšla před několika dny.

Když Vás zde vítáme, vítáme vás nikoliv jen jako hlavu vatikánského městského státu a nejvyššího představitele katolické církve. Ve vás tu vítáme jednoho z nejvýznamnějších světových intelektuálních a duchovních vůdců. Někoho, kdo zaručuje, že hodnoty naší civilizace, jež byly založeny před více než dvěma tisíci let, se v našem současném rozbouřeném světě neztratí.

Vaše návštěva se odehrává v době, kdy si připomínáme našeho národního patrona - svatého Václava. Když jsem se letos v květnu zastavil u jeho oltáře v bazilice svatého Petra, byl jsem potěšen, že jeho význam překračuje hranice českého státu.

Vaše svatosti,

v rámci svého bohatého programu navštívíte i další významná místa, která jsou spojena s dějinami naší země. Vaše první zastávka na cestě z letiště vede do kostela Panny Marie Vítězné, který je domovem slavného Pražského Jezulátka, navštěvovaného poutníky z celého světa. Zítra zavítáte do Brna, metropole Moravy a v pondělí Vás budeme vítat v místě mučednické smrti sv. Václava.

Přeji Vám, aby se Vám v České republice líbilo a aby zde dobře znělo Vaše poselství. Vítejte u nás!