AVÍZO: Sázení 42 lip v obci Mžany

Ve středu 28. 10. 2009, v den vzniku samostatné Československé republiky, se bude vysazovat 42 lip srdčitých (tilia cordata) podél přístupové cesty ke kapličce sv. Marie Lurdské ve Mžanech. Začátek výsadby do již předem vykopaných jam je naplánován na 9.00 hod. a ukončení okolo 12.00 hod. Na akci jsou zváni jak místní obyvatelé a členové místních spolků, tak přespolní.

 

Výsadba bude uskutečněna v rámci projektu, který připravilo hořické občanské sdružení Ecoinstitut o.s. (ECI) s názvem: Lipová stezka ke kapličce sv. Marie Lurdské ve Mžanech.

Záměrem je pomocí nové zeleně navázat památné lípy u kapličky s lípami kolem pomníku v centru Mžan a opticky propojit.

Vysazeno bude 42 lip srdčitých (tilia cordata) se zemním balem, ukotveno dřevěným kůlem a zamulčováno. Akce je připravována ve spolupráci s obcí Mžany.

U kapličky sv. Marie Lurdské je studánka, poskytující vodu i v dobách největšího sucha a opředená pověstí o vrácení zraku slepému děvčeti. Kaplička je chráněna památnými lipami. U kapličky jako poutního místa se konají tradiční pobožnosti. Studánka je místně významnou turistickou zajímavostí.

Tomáš Štayr