Slapská přehrada: zdroj čisté energie, který chrání před povodní

Praha – Unikátní vodní dílo se špičkovou elektrárnou, které ve své době nemělo v republice obdoby, bylo vybudováno na řece Vltavě, v úzké soutěsce na konci Svatojánských proudů. Bylo první velkou stavbou vltavské kaskády po druhé světové válce a jeho výstavba trvala pět let. Spotřebováno bylo 350 000 metrů krychlových betonu, 40 000 vagónů kamene, 6 300 vagónů písku a 5 800 vagónů cementu. Její slavnostní otevření se konalo 7. listopadu 1954. Slouží především pro výrobu elektrické energie a jako protipovodňové opatření. Je to však rovněž místo odpočinku a sportu.

Elektrárna se speciální turbínou

První rozhodnutí o stavbě Slapské přehrady pochází již z roku 1933. Tehdy měla být jednou z tzv. štěchovických přehrad, ale stavba byla odložena. V roce 1949 byla stavba znovu schválena, došlo k vypracování nového projektu a ještě v témže roce začaly práce na odtokovém tunelu, příjezdových silnicích a na sídlišti. Koncem roku 1951 se začala budovat hráz v Třebenicích.

V dubnu 1954 se Slapská přehrada začala napouštět a v říjnu pak technici spustili první ze tří turbín vodní elektrárny. Na výrobu elektřiny tu byla vůbec poprvé na světě použita Kaplanova turbína pro mimořádně velký spád více než padesáti metrů. Navíc i stavební řešení díla je zajímavé - velká voda na Slapské přehradě teče přepadem po střeše elektrárny.

Přehrada zabránila dvěma povodním

Slapská přehradní nádrž je dlouhá 44 kilometrů, zaujímá plochu 1162,6 hektaru a obsahuje 270 milionů metrů krychlových vody. Koruna hráze je dlouhá 260 metrů, ční 67,5 metru nad základy a má čtyři přelivná pole. V patě přehradního tělesa je umístěna elektrárna s výkonem 144 megawattů. Současná vodní hladina je přitom o 35 metrů výše než bylo původní koryto Vltavy.

Hlavním důvodem výstavby Slapské přehrady byla sice výroba elektrické energie, při projektování se ale tak trochu počítalo i s tím, že přispěje k protipovodňové ochraně území kolem dolního toku Vltavy, což se potvrdilo při povodních v červenci 1954 i v srpnu 2002. V neposlední řadě je i vyhledávaným místem pro sport a rekreaci.

Slapy
Slapy
Více fotek
  • Slapy zdroj: www.slapy.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1222/122147.jpg
  • Slapská přehrada zdroj: Wikipedia.org http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1222/122146.jpg
  • Koupání na Slapech autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1036/103555.jpg
  • Slapská přehrada zdroj: www.slapy.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1222/122148.jpg