Mateřskou školku ovládl Halloween

Mateřská škola Pastelka ve Třech Dvorech uspořádala výstavu vyřezávaných dýní a podzimních panáčků „Podzimáčků“. Tato školka je zaměřena na výtvarnou výchovu. Děti zde získávají základy jednoduchých výtvarných technik a postupů. Na výstavě se objevilo dvacet osm dýní, které vytvořily děti spolu s rodiči. Tím si připomněli svátek Halloween, který je oblíbený zvláště v anglicky mluvících zemích. Mateřská školka již nyní připravuje akce zaměřené na blížící se Vánoce, které budou věnovány nejen dětem a jejich rodičům, ale i seniorům.

Video Reportáž Pavla Kapičky
video

Reportáž Pavla Kapičky