Děti slaví svůj den nejen na začátku června

New York – I když je první červnový den v kalendářích v Česku a dalších zemích označen jako Den dětí, ten oficiální Světový den dětí připadá na 20. listopad. Je tím připomínáno přijetí Deklarace práv dítěte v roce 1959 a Úmluvy o právech dítěte a třicet let později. Oba důležité dokumenty schválilo Valné shromáždění OSN, které se na ochraně těch nejmenších podílí od počátku své činnosti. Dětem jsou zasvěceny i další dny: Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese, Mezinárodní den za odstranění práce dětí či Den nenarozeného dítěte.

Historicky první dokument zajišťující ochranu práv dětí pochází již z 20. let minulého století. Tehdy v roce 1924 přijala Společnost národů (předchůdkyně OSN) několik bodů, podle nichž bylo nutné zajistit dětem normální fyzický i psychický vývoj. Dokument se jmenoval Ženevská deklarace práv dítěte.

Pár desetiletí poté, 20. listopadu 1959, byla v rámci OSN přijata Deklarace práv dítěte. Ta se stala součástí Všeobecné deklarace lidských práv, která v roce 1948 projevila vůli uznat a chránit práva dětí. Podrobnější definici jejich práv na celosvětové úrovni přinášel dokument nazvaný Úmluva o právech dítěte z roku 1989. Státy se shodli na 54 článcích, které v platnost vstoupily 2. září 1990.

Miliony dětí žijí v nevyhovujících podmínkách

Úmluva se stala prvním závazným mezinárodněprávním dokumentem upravujícím práva dítěte komplexně: zahrnuje práva občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní, dítě také definuje jako „lidskou bytost mladší 18 let“. S výjimkou Somálska a Spojených států amerických dokument ratifikovali všechny členské státy OSN. Za ČSFR jej v roce 1991 podepsal tehdejší prezident Václav Havel. Závazky úmluvy přešly po rozdělení republiky i na oba následnické státy.

Milionům dětí jsou však veškeré dokumenty naprosto k ničemu. Trpí nemocemi, hladem, nemohou se vzdělávat ani vést normální život. Řada z nich denně přichází v důsledku násilí o život, některé musí i samy válčit a zabíjet. V Evropě se od roku 1997 o aplikaci Úmluvy zasazuje Evropská síť ombudsmanů pro děti. V Česku zatím dětský ombudsman neexistuje, i když letos se o něm začalo diskutovat.

Plakát na kampaň o ochraně dětí
Plakát na kampaň o ochraně dětí