Skauti v Hroznětíně slavili

Na druhý listopadový víkend si skauti v Hroznětíně připravili pro své hosty zajímavý program. Akce se uskutečnila při příležitosti 20. výročí obnovení skautingu v obci. Součástí programu byla například výstava skautských fotografií, předmětů a kronik, ale i hudební vystoupení všech přítomných skautů. Nechybělo ani občerstvení. V odpoledních hodinách probíhaly na zahradě klubovny různé hry a soutěže pro děti.