Země Varšavské smlouvy odsoudily zásah v srpnu 1968

Moskva - Přesně před 20 lety, 4. prosince 1989, vedoucí představitelé pěti členských států Varšavské smlouvy, a to Bulharska, Maďarska, Německé demokratické republiky, Polska a Sovětského svazu, vydali na setkání v Moskvě prohlášení, ve kterém uvedli, že vstup vojsk jejich států do Československa v srpnu 1968 znamenal vměšování do vnitřních záležitostí svrchovaného československého státu a musí být odsouzen.

Ve svém prohlášení dále konstatovali, že tento protiprávní zásah přerušil demokratickou obnovu v Československu a měl dlouhodobé nepříznivé důsledky. Také v něm uvedli, že dějiny potvrdily, jak důležité je i v té nejsložitější mezinárodní situaci používat k řešení problémů výhradně politických prostředků a ve vztazích mezi státy přísně dodržovat zásady svrchovanosti, nezávislosti a nevměšování do vnitřních záležitostí.

Vedle společného prohlášení členských států Varšavské smlouvy, které se tehdy zásahu zúčastnily, vydala týž den k vojenské intervenci samostatné prohlášení také sovětská vláda. V něm mimo jiné konstatovala, že vstup armád pěti socialistických zemí na československé území v roce 1968 nebyl opodstatněný a že z hlediska všech nyní známých faktů bylo rozhodnutí o něm chybné. Bylo to vůbec poprvé, co Sovětský svaz oficiálně změnil svůj postoj k této invazi, jež byla do té doby označována za akci na pomoc proti diverzi a kontrarevoluci.

  • Ilustrační foto
    Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24
  • Tanky v Praze v srpnu 1968
    Tanky v Praze v srpnu 1968 autor: ČT24, zdroj: ČT24