Třebíčské pasování na čtenáře

Městská knihovna v Třebíči pravidelně pořádá pro děti z prvních tříd základních škol pasování prvňáčků na čtenáře. Děti jsou tak oceněny za to, že se celý rok snaží naučit číst, psát a počítat. Každý rok si knihovna pro děti připraví nějakou novinku. Letos děti musely před samotným pasováním prokázat, že už se naučily číst. Odměnou jim byly malé dárky a průkazka do knihovny.