Vánoční benefiční koncert v Hroznětíně

Stalo se již příjemnou tradicí, že si žáci Základní školy Hroznětín, kteří umějí hrát na nějaký hudební nástroj či zpívat, připraví v místním kostele sv. Petra a Pavla pro občany města Vánoční benefiční koncert. Výtěžek akce je vždy rozdělen na dvě části, z nichž jedna putuje do Domu pokojného stáří blahoslaveného Hroznaty a druhá je určena Občanskému sdružení blahoslaveného Hroznaty, které se snaží o záchranu zdejšího kostela. Vrcholným číslem koncertu bylo vystoupení školního pěveckého sboru. Na závěr programu byl výtěžek předán oběma zmíněným institucím.