Řepické babči

Babči jsou dámy ve věku 50 až 75 let z Řepice, vesnice u Strakonic, které se rozhodly trávit aktivně svůj volný čas. Jednou týdně se sejdou, nacvičí nějaké vystoupení a potom spolu poklábosí v místním baru. Prvním kouskem bylo vystoupení mažoretek, které poprvé předvedly letos v létě. Na otevření nového kulturního centra v Řepici v říjnu si připravily balet Labutí jezero a na obecní ples v lednu nacvičují opět něco nového. Babči svá vystoupení berou s humorem, proto si také při premiéře mažoretek zvolily jako předskokanky kozy. Pokud potřebují pomoc s nácvikem nebo někdo chybí do počtu, zaskočí ochotně i mladší.