Otázky a odpovědi - Co vše potřebujete vědět o severních bílých nosorožcích

Hodiny přežití letí nebezpečně rychlým tempem. Na planetě zbývají jen čtyři severní bílí nosorožci, kteří mohou zachránit vlastní geneticky jedinečný druh. Opakované pokusy účinně rozmnožit zvířata v zajetí pomocí nejmodernější veterinární medicíny selhávají a na řadě je teď příroda. Přesto, že to není stoprocentně spolehlivé řešení, je asi poslední, které dává nějaký smysl. Jde o to vytvořit co nejideálnější, nejbezpečnější a zároveň co nejpřirozenější prostředí.

Síly spojují mezinárodní organizace, které mají zdroje. Jsou tu zkušenosti a um českých chovatelů ze ZOO Dvůr Králové. Bez nich by dnes nebylo koho zachraňovat, bez přehánění. A v neposlední řadě je tu profesionalita a nasazení týmu rezervace Ol Pejeta v Keni, kam byli nosorožci z Česka převezeni. Pokud lidi, co se snaží zachránit nosorožce, sledujete alespoň chvíli z blízka, vidíte odholání, které dává slušné naděje. Otázek je samozřejmě stále dost a tady jsou odpovědi na ty základní:

Otázky a odpovědi:

Nosorožec tuponosý  (bílý) severní

Vědecký název: Ceratotherium simum cottoni

Stav z hlediska ochrany: kriticky ohrožený, pokud nebudou do konce roku 2010 nalezeni poslední jedinci v přírodě bude prohlášen za vyhynulý.

Délka života: 40 (až 50) let

Velikost: váží 1700-2400 kg – soutěží ve velikosti s indickým nosorožcem (po slonovi a hrochovi jsou nejtěžšími suchozemskými zvířaty)

Co má  nosorožec tuponosý severní společného s ostatními nosorožci světa?

Je jedním z pěti druhů nosorožců a větší ze dvou afrických druhů. Na světě žijí 3 druhy nosorožců v Asii – indický, sumatránský a jávský, a 2 v Africe – menší listožravý dvourohý neboli černý a větší trávožravý širokohubý neboli bílý. Všechny druhy nosorožců se dostaly vlivem člověka na pokraj vyhubení, kromě ubývání životního prostředí zejména v důsledku ilegálního lovu – pytláctví, kdy byli zabíjeni pro rohy.

Proč  se mu říká „bílý“?

Bílí nosorožci nejsou bílí, ale šedí. Označení „bílý“ vznikl nesprávným překladem holandského slova „wijde“ (v angličtině „wide“ = široký, kdežto „white“ = bílý), což poukazuje na jeho širokou tlamu, představující adaptaci usnadňující nosorožcům spásání trávy, na rozdíl od užší tlamy nosorožce dvourohého (černého), která je přizpůsobena k oškubávání listí, výhonků a větviček.

Kolik nosorožců  tuponosých severních ještě  zbývá?

Nosorožec tuponosý severní ve volné přírodě pravděpodobně vyhynul. V lidské péči žije osm jedinců, z nichž je 7 v majetku ZOO Dvůr Králové v České republice. Z nich 6 – 2 samci a 4 samice žijí ve Dvoře Králové a 1 samice spolu se samcem v majetku ZOO Chartum žijí ve Wild Animal Park v San Diegu v USA. Pouze čtyři z nich – 2 samci a 2 samice ve Dvoře Králové jsou schopni rozmnožování. V lidské péči se živě narodila 4 mláďata – všechna v české zoo Dvůr Králové a 3 z nich (nar. 1980, 1989 a 2000) spolu se samcem pocházejícím z odchytu (narodil se v Sudánu) jsou jediní reprodukce schopní.

Jaký  je historický areál rozšíření tohoto poddruhu?

Nosorožec tuponosý severní kdysi obýval části severovýchodní Ugandy, jižního Čadu, jihozápadního Súdánu, východní část Středoafrické republiky a severovýchod Demokratické republiky Kongo (DRK). Existují důkazy o tom, že areál rozšíření zasahoval před 2 000 lety do příkopové propadliny. 

V historické době se severní bílý nosorožec vyskytoval ve střední Africe v pásmu savan za řekou Nil a jižní bílý nosorožec v jižní části Afriky pod řekou Zambezi. 

Kde a kdy byli naposledy spatřeni?

Poslední čtyři volně žijící jedinci byli spatřeni v národním parku Garamba v DRK v srpnu 2005 a v roce 2007 byl pozorován 1 kus a stopy dalších asi 3 zvířat. Při následných průzkumech v červnu 2008 se zvířata nalézt nepodařilo, ale v létě 2008 spatřili vojáci v jižním Sudánu 3 nosorožce.

Co nejvíce ohrožuje nosorožce?

Hlavní hrozbou pro jejich přežití ve volné přírodě bylo a je pytláctví kvůli jejich rohům. Nosorožčí rohy se používají v tradiční čínské medicíně, která jim přisuzuje různé léčivé a magické účinky, kterou ale věda neprokázala. Ilegální pytláctví představuje pro všechny druhy nosorožců největší hrozbu a zapříčinilo zdecimování všech asijských druhů a následně nosorožce dvourohého a severního bílého. Situaci zhoršila politická nestabilita řady zemí a občanské války a s nimi související ozbrojení obyvatelstva a odliv financí z ochrany přírody. 

Kolik bylo nosorožců  severních bílých drženo v zajetí?

V zajetí bylo celkem drženo 22 zvířat, pocházejících z odchytu, a to v letech 1949-2009, k tomu se 5 zde narodilo (bez křížence). Celkem bylo v zajetí 27 severních bílých nosorožců (z toho jedno předčasně narozené mládě) a 1 kříženec.

Kdo severní  bílé nosorožce v zajetí rozmnožil?

Jediná zahrada na světě, která tyto nosorožce rozmnožila je ZOO Dvůr Králové, kde se narodili:  

1 kříženec - samice Nasi *11. 11. 1977 - matka Nasima – otec Arthur jižní bílý nosorožec (napářena byla v ZOO Knowsley), uhynula 2008

1 samec -  Suni *8. 6. 1980 – matka Nasima, otec Saut

 4 samice
 -  Nabire *15. 11. 1983 – matka Nasima – otec Sudán
 - Nájin *1989 – matka Nasima – otec Sudán
 - předčasný porod – mrtvé - *18.7.1991 – matka Nasima, otec Sudán
 - Fatu *29.6.2000 –  matka Nájin, otec Saut