Český ráj je nejstarší CHKO na našem území

Liberec – Nejstarší Chráněná krajinná oblast v České republice byla vyhlášena 1. 3. 1955. Jejích 1800 kilometrů čtverečních patří mezi nejnavštěvovanější a nejvyhledávanější turistické oblasti u nás. Tvoří přirozený předěl mezi středočeskou rovinou a krkonošským podhůřím. Romantické pojmenování kraje se uchytilo počátkem devatenáctého století, kdy čeští umělci i další představitelé veřejného života hojně využívali zdejších lázní Sedmihorky.

Jejím posláním je snaha o zachování původního rázu krajiny a udržení biologické rozmanitosti. Oblast tvoří kvádrové pískovce z druhohor, které byly ve třetihorách díky erozním silám tvarovány do dnešních bizarních útvarů a skalních měst. Vedle jeskyní a pseudozávrtů v krajině nalezneme i unikátní skalní brány a okna. Symbolem kraje jsou tvarově unikátní Trosky se zříceninou hradu. Mezi další historické zajímavosti patří hrady Kost, Valdštejn nebo Hrubý Rohozec.

Oblasti se nedávno podařilo získat statut geoparku UNESCO. Je to teprve dvacátý druhý člen evropské sítě geoparků a první na území nedávno přijatých členů Evropské unie. Status geoparku získává vybraná oblast na tři roky a mimo prestižního postavení by se jí měl usnadnit i přístup k evropským dotačním fondům a zvýšit turistický ruch.

Video Reportáž Milana Brunclíka
video

Reportáž Milana Brunclíka