Vacenovice patřily ženským sborům

Druhé setkání ženských sborů se konalo v kulturním sále hospody ve Vacenovicích. Tento ročník byl věnován starším zpěvačkám a zároveň jim pořadatelé tímto způsobem chtěli poděkovat za jejich práci pro obec. Jejich vystoupení v lidových krojích bylo přijato s velkou pozorností a odměněno zaslouženým potleskem. I v této části Slovácka se tak ukázalo, jak veliký zájem je zde o ženské sborové zpívání.

Video Reportáž Antonína Vrby
video

Reportáž Antonína Vrby