Den matek v Poběžovicích

V Poběžovicích se 9. května konala slavnost u příležitosti Dne matek. Celou akci připravila kulturní komise při městském úřadu ve spolupráci s místními školami. Přítomné maminky potěšilo pestré pásmo písniček, básniček a tanců, které si pro ně děti připravily. Průvodní slovo přednesl ředitel základní školy, který krátce připomněl historii tohoto svátku a poděkoval městu za zajištění akce. Nechyběla ani módní přehlídka klobouků, vystoupení hudební skupiny Červánek i dívčí skupiny aerobiku.

Video Reportáž Andrey Teplé
video

Reportáž Andrey Teplé