XIX. Královské stříbření Kutné Hory

O víkendu 19. a 20. června se konal XIX. ročník Královského stříbření Kutné Hory. Každoroční gotická slavnost připomíná věhlasné tradice královského horního města Kutná Hora a otvírá tak turistickou sezónu v jednom z nejkrásnějších míst České republiky, které je zapsáno do seznamu světových kulturních památek UNESCO.

Zdroj: ČT24 Autor: Tereza Magdalena Dvořáčková

Scénář slavnosti vrací Kutnou Horu na dva dny o šest set let zpět, když ožívá příběhem příjezdu a vzácné přítomnosti českého a římského krále Václava IV. Profesionální účinkující, dobrovolní aktéři i diváci navracejí se do časů, kdy byla Kutná Hora na vrcholu prosperity. Hrdí „Horníci“ chystají uvítání krále, otevírá se jarmark, na loukách pod Vlašským dvorem propuká lidová veselice na počest oblíbeného panovníka. Do města se sjíždí bujné rytířstvo, aby změřilo síly v turnajových klání, dobová hudba zve k tanci v uličkách i prozpěvování v krčmách, mravoučné veršované hry se zpěvy přinášejí poučení dítkám. Chrámem sv. Panny Barbory se nesou fanfáry k uvítání krále s královnou Žofií Bavorskou, jejich dvořanstva i kutnohorského patriciátu při slavné „Stříbrné mši“. Každodenní pracovní rytmus mincovny ve Vlašském dvoře utichá, byvše přehlušen slavnostním mumrajem přítomnosti krále a jeho dvora. Zářivou barevností vrcholné gotiky, desítkami praporců a stovkami historických kostýmů přetékají malebné kutnohorské uličky jako autentické historické kulisy unikátního divadelního kusu.

Každým rokem roste počet návštěvníků i obyvatel Kutné Hory, kteří chtějí být nejen diváky, nýbrž i aktivními účastníky neopakovatelné atmosféry éry Lucemburků na českém trůně. Královské stříbření je jedinečné právě tím, že není jen zábavnou podívanou pořádanou profesionálními účinkujícími pro pasivně přijímající diváky, je lákavou příležitostí obléknout vlastní dobový kostým a vstoupit do autentických historických osudů města, o jehož bohatství se opírala moc českých králů. Scénář slavnosti vychází ze skutečných událostí i ze známé obliby, jíž se Kutná Hora těšila u Václava IV. Přístupnou a zábavnou formou seznamuje přišedší s tím, jak se dobývala stříbrná ruda a jak se zpracovávala až do podoby slavného stříbrného groše.

Tereza Magdalena Dvořáčková

XIX. Královské stříbření Kutné Hory
XIX. Královské stříbření Kutné Hory
Více fotek
 • XIX. Královské stříbření Kutné Hory autor: Tereza Magdalena Dvořáčková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1752/175136.jpg
 • XIX. Královské stříbření Kutné Hory autor: Tereza Magdalena Dvořáčková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1752/175135.jpg
 • XIX. Královské stříbření Kutné Hory autor: Tereza Magdalena Dvořáčková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1752/175139.jpg
 • XIX. Královské stříbření Kutné Hory autor: Tereza Magdalena Dvořáčková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1752/175133.jpg
 • XIX. Královské stříbření Kutné Hory autor: Tereza Magdalena Dvořáčková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1752/175134.jpg
 • XIX. Královské stříbření Kutné Hory autor: Tereza Magdalena Dvořáčková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1752/175141.jpg
 • XIX. Královské stříbření Kutné Hory autor: Tereza Magdalena Dvořáčková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1752/175142.jpg
 • XIX. Královské stříbření Kutné Hory autor: Tereza Magdalena Dvořáčková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1752/175145.jpg
 • XIX. Královské stříbření Kutné Hory autor: Tereza Magdalena Dvořáčková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1752/175147.jpg
 • XIX. Královské stříbření Kutné Hory autor: Tereza Magdalena Dvořáčková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1752/175148.jpg
 • XIX. Královské stříbření Kutné Hory autor: Tereza Magdalena Dvořáčková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1752/175149.jpg
 • XIX. Královské stříbření Kutné Hory autor: Tereza Magdalena Dvořáčková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1752/175151.jpg
 • XIX. Královské stříbření Kutné Hory autor: Tereza Magdalena Dvořáčková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1752/175152.jpg