AVÍZO: Tradiční Bartolomějská pouť v Rozsochách

Konec měsíce srpna s sebou každoročně přináší smutek z konce období dovolených a konce prázdnin. V Rozsochách však máme důvod se na toto období těšit, neboť na konci srpna zde bývá pořádána tradiční Bartolomějská pouť. Letošní rok vychází svátek patrona našeho kostela, sv. Bartoloměje, sice už na 24. srpen, ale vzhledem k tomu, že dle tradice je pouť držena vždy první neděli po tomto svátku, bude v letošním roce datum jejího konání až 29. srpna.

I tu letošní pouť budou v kostele sv. Bartoloměje slouženy dvě slavnostní bohoslužby, v 7:30 a v 10:00 hodin, na návsi budou připraveny všechny pouťové atrakce, které k takové akci patří a část návsi bude i letos patřit jarmarku lidových řemesel. Všichni jste na naši pouť zváni a věříme, že se vám bude u nás líbit. 

Augustin Holý, starosta obce Rozsochy