AVÍZO: Folklorní putování horňáckou krajinou „Cestami Suchovských republikánů“

Spolek za Suchovskú republiku ve spolupráci s obcemi Suchov a Velká nad Veličkou zvou na folklorní putování horňáckou krajinou Cestami suchovských republikánů. Uskuteční se v sobotu 28. 8., začátek pochodu je v 10:00 hodin od suchovské školy cestou přes Háj do Velké nad Veličkou. Pochod končí zábavou a občerstvením ve velické hospodě Na staré poště. Účinkují HM Miroslava Minkse, HM Jana Grabce a Suchovjané.

Zdroj: ČT24 Autor: Foto: archiv Antonína Vrby

Podrobný program:

Akce se uskuteční k připomenutí působení Suchovských republikánů na Horňácku, jejich zásluhu o probuzení zájmu, prezentaci a šíření tradiční lidové  kultury tohoto regionu u široké veřejnosti i mimo jeho hranice. Zároveň chceme připomenout takovou dříve samozřejmou věc jako byl pěší pohyb lidí v krajině, putování krajem (za prací, na pole či v lese, za obchodem, na jarmarky či za zábavou a přáteli do sousedních obcí) a potěšit se příjemným setkáním s lidmi.

Začátek akce je v 28. 8. 2010 v 10.00 hodin u suchovské školy, kde dr. Antonín Mička připomene činnost a působení republikánů, starosta obce odhalí na škole pamětní desku Suchovské republiky a s krátkým pěveckým pásmem vystoupí folklorní skupina Suchovjané za doprovodu muziky Jana Grabce.

Od školy povede pěší putování s písničkou a za doprovodu horňáckých muzik Jana Grabce a Miroslava Minkse a všech, kdo se budou chtít přidat, cestou, kudy republikáni často chodívali za svými přáteli do Velké nad Veličkou i jinde na Horňácko - přes suchovský Háj do Velké.

Ve Velké nad Veličkou bude krátká zastávka u rodného domu jednoho z významných členů Suchovské repuibliky - Martina Zemana, kde se opět slova ujmene dr. Mička a pásmo z Velké nad Vel. zahraje a zazpívá muzika Miroslava Minkse. Putování bude zakončeno posezením s občerstvením a zábavou při muzikách (J. Grabce a M. Minkse) v hospodě Na staré poště (Jagošově restauraci) ve Velké nad Veličkou, kde i republikáni nejčastěji svou cestu ze Suchova končívali a kde se setkávali obvykle při horňácké muzice Trnově se svými přáteli.

Přepravu z Velké do Suchova a po skončení akce zpět na Suchov zajistí pro účastníky autobus. Z Velké bude autobus vyjíždět ráno v 9.30 h.

Za pořadatele Olga Floriánová a Antonín Vrba

Plakát k akci
Plakát k akci