Bubnování studentů Gymnázia Frýdlant

Druhý školní den se na frýdlantském gymnáziu zasvětil kolektivní spolupráci mezi studenty. K tomu bylo využito metody drum circle. Ta spočívá v tom, že lidé spolu bubnují v kruhu, používají různé rytmické perkusivní nástroje. Účastníci tak spolu vytváří rytmus. Nejde však o výuku hudební techniky, jde pouze o spontánní hraní.