Oddíl Mladých hasičů Běloves přivezl ze soutěže medaile

V závodu požárnické všestrannosti (ZPV) v Mezilesí u Nového Města nad Metují uplynulou sobotu Mladí hasiči z Bělovse opětovně prokázali, že jejich fyzická zdatnost, dovednosti a vědomosti jsou na velmi dobré úrovni. Z kategorie družstev - mladší žáci - se umístili na 1. místě (2. Mezilesí A, 3. Lukavice), straší žáci (družstvo A) se umístili na 3. místě (1. Bukovice, 3. Hřibojedy-Stolín A)

Z kategorie jednotlivců si medaili, diplom a pohár za 2. místo odnesl dorostenec Jan Šimek (1. Runštuk J./Zvole a 3. Seifert M./Jasenná), dorostenka Šárka Čmelíková skončila na pěkném 4. místě (1. Tučková M./Ř.Lohota, 2.Vondrová M./Stolín, 3. Hatašová J./Adršpach).

O tom, že se jedná o náročné soutěžní disciplíny, nemůže být sporu. Běh na čas podle barevných fáborků za každého počasí byl přerušen úkoly na stanovištích, na kterých děti čekala kupř. střelba ze vzduchovky, základy topografie, vázání uzlů, témata požární ochrany, překonávání překážek nebo základy první pomoci atp. Za nesplněný úkol byly k naměřenému času na stanovištích připočítávány tzv. trestné minuty. U dorostenecké kategorie byly disciplíny trochu jiné. Soutěž byla jako každý rok velmi dobře připravena, což si zaslouží pochvalu organizátorům. Neméně důležitá byla práce rozhodčích, kteří na stanovištích trávili celé sobotní dopoledne.

Co říci na závěr? Snad jen zopakovat, že Oddíl Mladých hasičů při SDH Běloves je jediným oddílem (s 56 letou tradicí) tohoto typu v celém Náchodě, který naše město může reprezentovat v mládežnickém požárním sportu. Je zájmovou činností dětí se sportovním zaměřením a prevencí v potírání kriminality. Přestože několik let po sobě navíc dosahuje velmi dobrých výsledků, takové pozornosti a společenského uznání jako jiné sportovní oddíly v Náchodě bohužel nedosahuje. Motto SDH Běloves: „Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu.“

Ing. Jiří Polák, jednatel a kronikář SDH Běloves

Logo - Hasiči Běloves
Logo - Hasiči Běloves