Přehled změn, které přinese balíček úspor v sociální oblasti

Praha - Poslanecká sněmovna schválila balíček úspor v sociální oblasti. Jeho součástí je mimo jiné změna v odměňování státních zaměstnanců. Odbory slibují, že kvůli tomu vyhlásí stávku. Oproti původnímu návrhu ale zákon ponechává vybraným rodinám sociální příplatek. Návrh dále omezuje vyplácení porodného, snižuje příspěvek na péči a mění vyplácení rodičovského příspěvku.

1. Nemocenská se bude vyplácet po celou dobu nemoci ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu. Předtím se procento zvyšovalo po 30. dni nemoci na 66 procent, po 60. dni na 72 procent.

- očekávaná úspora 2,3 miliardy korun

2. Stát bude nemocenskou proplácet až od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti, namísto nynějšího 15. dne. Zaměstnavatelé tak budou proplácet oproti současnosti o týden navíc. Opatření by mělo platit tři roky.

- očekávaná úspora 1,7 miliardy korun

3. Sazba pojistného na sociální zabezpečení bude pro zaměstnavatele zachována na 25 procentech, nedojde k jejímu snížení na 24,1 procent.

- očekávaný příjem do rozpočtu 9,2 miliardy korun

4. Zaměstnavatelé si nebudou moci odečíst polovinu náhrady mzdy poskytnuté za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény od pojistného na sociální zabezpečení, které má zaměstnavatel odvádět.

- očekávaná úspora není uvedena

5. Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) si může určit vyšší měsíční základ pro odvod pojistného na nemocenské pojištění, než odpovídá jejím příjmům, jestliže si určí měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění minimálně ve stejné výši nebo vyšší.

- očekávaná úspora 1,05 miliardy korun

6. Zaměstnavatelé do 25 zaměstnanců se budou moci přihlásit do zvláštního systému placení pojistného na nemocenské pojištění se sazbou pojistného o jeden procentní bod vyšší, zvýší se tedy z 2,3 procenta na 3,3 procenta. Díky tomu si budou moci odečíst z pojistného polovinu z náhrady mzdy vyplácené za dočasné pracovní neschopnosti.

- očekávaná úspora je přibližně ve výši očekávaných výdajů 80 až 170 milionů korun

7. Maximální vyměřovací základ pro placení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnanci a OSVČ zůstává na úrovni roku 2010, což je 72násobek průměrné mzdy.

- očekávaný příjem 3,1 miliardy korun

8. Omezení výplaty sociálního příplatku pouze pro rodiny, kde jeden rodič pečuje o dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené či těžce zdravotně postižené dítě. Dále bude náležet rodinám, kde alespoň jeden z rodičů pečující o dítě je sám nezaopatřeným dítětem, tedy mu je méně než 26 let.

- očekávaná úspora není vyčíslena

9. Změny v pobírání rodičovského příspěvku ve tříleté a čtyřleté variantě. Celková vyplacená částka se sjednotí na 216 tisíc korun.

- očekávaná úspora jedna miliarda korun

10. Porodné se bude vyplácet pouze za první narozené dítě výhradně těm rodinám, jejichž příjem nepřesáhne 2,4násobek životního minima.

- očekávaná úspora 1,3 miliardy korun

11. Přibude důvodů, ze kterých je možné agentuře či úřadu práce odejmout povolení ke zprostředkování zaměstnání.

- očekávaná úspora není uvedena

12. Lidé registrovaní na úřadu práce nebudou moci pobírat dávky a současně pracovat, jak je tomu nyní ve vybraných případech.

- očekávaná úspora 820 milionů korun

13. Lidé, kteří odejdou ze zaměstnání po dohodě se zaměstnavatelem či na vlastní žádost, budou mít nárok pouze na nižší podporu v nezaměstnanosti, ve výši 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

- očekávaná úspora není uvedena

14. OSVČ bude mít nárok na překlenovací příspěvek, pokud už nebude registrována jako uchazeč o zaměstnání.

- očekávané výdaje 100 milionů korun

15. Podpora v nezaměstnanosti se bude vyplácet až po uplynutí doby, která odpovídá vyplacenému odstupnému nebo odchodnému.

- očekávaná úspora není uvedena

16. Příspěvek na péči se v prvním stupni sníží ze současných 2000 na 800 korun měsíčně.

- očekávaná úspora 1,53 miliardy korun

17. Vláda bude moci nařízením stanovit okruh zaměstnanců, se kterými bude možné sjednat smluvní plat, a to mimo stanovené platové tarify pro platové třídy a platové stupně.

- úspora není vyčíslena

Zdroj: Důvodová zpráva návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí