Děti malují pro Konto BARIÉRY

I pro rok 2011 vydává Konto BARIÉRY Nadace Charty 77 stolní kalendáře, jejichž prodej slouží k získání prostředků na nákup školních pomůcek pro zdravotně postižené děti. Pro ilustraci kalendářů jsou použityvýtvarné práce dětí - účastníků soutěží Domu dětí a mládeže v Šumné, který je vyhlašovatelem celostátního výtvarného projektu Děti malují pro Konto BARIÉRY. Výstavu souboru prací bude možné shlédnout ve dnech 1. prosince 2010 - 10. ledna 2011 v prostorách Domu umění Jihomoravského muzea ve Znojmě na Masarykově náměstí pod názvem Děti malují pro Konto Bariéry. Zájemci zde samozřejmě mohou zakoupit i aktuální kalendáře.

Zdroj: ČT24 Autor: foto práce: DDM Šumná

Osobní záštitu nad projektem převzal hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek.

Pozvánka na výstavu
Pozvánka na výstavu