Děti si vyzkoušely cestu do pravěku

Žáci 6. třídy na ZŠ Na Kopcích v Třebíči si vyzkoušeli cestu do pravěku. Projekt navazoval na probírané učivo a doplňoval ho o praktickou činnost. Žáci byli rozděleni do pěti skupin a každá skupina musela zpracovat tematický úkol, který se týkal pravěku. Žáci si tak vyzkoušeli vyrobit pravěké zbraně, hudební nástroje, keramické hrníčky a sošky. Žáci si také připravili rituální tance a malovali skalní skladby. Děti projektové vyučování baví. Prověří si při něm nové poznatky a využijí i vyrobené pomůcky. Celý projekt byl zakončen prezentací dětí před svými spolužáky.