„Za šest let splácení dluhů dluží Sazka o dvě miliardy více,“ říká Jiří Kejval

Miliardář Radovan Vítek dostál svým hrozbám a poslal Sazku do úpadku. Skoupil totiž pohledávky za 1,5 miliardy, které ovšem Sazka neuznává. Do dluhů se naše největší loterijní společnost, která hospodaří s miliardovým ziskem, dostala kvůli výstavbě Sazka Areny. Dluh za ni dnes činí okolo 11 miliard korun. Nejvíce na stávající situaci přitom doplácejí akcionáři Sazky, tedy sportovní organizace, které jsou na finančních výsledcích společnosti existenčně závislé. Hostem v Interview ČT24 ze 17. ledna byl Jiří Kejval, místopředseda Českého olympijského výboru (ČOV) – ČOV drží jakožto akcionář v Sazce dvouprocentní podíl. Ptal se František Lutonský.

Jste byznysmen, který přišel do sportu. Co v důsledku znamená čin pana Vítka, který posílá Sazku do insolvenčního řízení?
Znamená to, že Sazka musí malinko změnit chování. Neměla by dělat žádné nestandardní transakce a zhruba do 10 dnů by soud měl udělat první krok, požádat o doplnění. Potom se bude čekat na rozhodnutí, zda společnost dá do insolvence, nebo ne. Podle mých zkušeností to může být za měsíc, za půl roku i za rok.

Aleš Hušák, předseda představenstva Sazky:

Sazka není právně ani ekonomicky v insolvenční situaci a návrhu se bude bránit všemi právními prostředky. Podání návrhu nebude mít vliv na činnost společnosti.
(14. 11. 2011)

Video Interview ČT24
video

Interview ČT24

Věříte šéfovi Sazky Aleši Hušákovi, že Sazka není v insolvenci?
Rád bych věřil, ale udělali jsme si právní a ekonomickou analýzu a ta hovoří o tom, že je možné, že se v téhle době v insolvenci nachází.

Aleš Hušák podává argumenty, že nic nedluží a panu Vítkovi už vůbec ne. Naopak chce žalovat banky, které dřív Sazce půjčily a které prodaly pohledávky panu Vítkovi. Má vůbec v tuhle chvíli Sazka nějakou naději na to odvrátit insolvenční řízení?
Neznám úplné detaily, ale obávám se, že touto formou, kdy se oproti pohledávkám budou vytvářet další, v tomto případě domnělé pohledávky nebo vytvářet soudní spory, to pomůže oddálit insolvenční řízení v řádu dnů, týdnů, možná měsíců, ale řešení na ozdravení společnosti to není.

Promiňte, ale připadá mi, že akcionáři teď nemají zrovna moc informací o tom, co se v Sazce děje. Jak je to možné?
Každopádně informací moc nemáme. V podstatě mám v poslední době pocit, že zažalován už je téměř každý, protože mimo jiné se žaluje i stát a budou se žalovat i někteří potenciální investoři. Přesto nevidím, že by přes tyto žaloby bylo nějakým způsobem reálné společnost oddlužit nebo vytáhnout z krize.

Z informací, které teď máte, kolik Sazka vlastně dluží po splatnosti?
Nevím to přesně, minimálně dluží 1,5 miliardy, které žaluje pan Vítek. Potom je otázka, jak se v nejbližších dnech postaví majitelé eurobondů k tomu, že, aspoň podle našich informací, byly spláceny pouze úroky, ale nikoliv samotný dluh. Takže uvidíme, ale každopádně je to v miliardách korun.

Jak by se k tomu měli postavit majitelé dluhopisů?
Jsou dvě varianty: Buď budou mít se Sazkou trpělivost a navrhnou nějaký restrukturalizační plán a rozloží splátky bondů. Anebo žádnou trpělivost mít nebudou a potom začíná takzvaný „cross default“, tedy defaultní úpadková situace pro všechny společnosti, nejenom pro Sazku.

Co by znamenal v případě Sazky její krach?
Z hospodářského hlediska by to pro Českou republiku znamenalo ztrátu jedné velké a úspěšné banky, protože Sazka jako taková hospodaří dobře. Nedávno prezentovala 1,4 miliardy zisku a tak dále. Problémem jsou ovšem závazky, za které Sazka ručí.
A pro sport jako takový by to znamenalo, že přijde o podíl ve významné společnosti, za který nám stále ještě nabízejí potencionální kupci částky v řádech miliard korun. Takže by to byla velká ztráta.

Znamenalo by to tedy, že Sazku by místo akcionářů ovládli v podstatě věřitelé, kteří v tuhle chvíli mohou být celkem nespokojení s tím, jak akcionáři konají?
To je ta pozitivní varianta. Negativní je ta, že by to Sazka vůbec nepřežila a nikdo by z toho nic neměl

Zdeněk Zikmund, mluvčí Sazky:

Sazka považuje návrh na zahájení insolvenčního řízení za nedůvodný a šikanózní. Cílem tohoto kroku je účelová snaha vyvolat paniku, snížit cenu dluhopisů, závazků a akcií Sazky, tato aktiva levně skoupit a jejich prostřednictvím společnost nepřátelsky ovládnout podle zásady čím hůře, tím lépe.

Kdo vlastně v tuhle chvíli za Sazku vyjednává s věřiteli?
Na poslední schůzce akcionářů s vedením společnosti jsme dostali informaci, že je to údajně pan Ulčák.

Což je člověk, který zároveň nabízí nějaké řešení, že by Sazku vyvedl z problémů?
ČOV si nechal udělat analýzu materiálů a informací, které jsme dostali od vedení Sazky. Jednoznačně jsme konstatovali, že ze strany pana Ulčáka dochází ke střetu zájmů. Přijde mi zvláštní, že společnost určila jako facilitátora právě pana Ulčáka…

Společnost to zdůvodňuje tak, že Aleš Hušák už nemá úplně dobré renomé před věřiteli.
To je zvláštní situace, že. Dobře, ale pokud pan Ulčák vyjednává s věřiteli Sazky a Hospodářským novinám minulý týden řekl, že už Sazce půjčil 200 milionů korun, je v pozici věřitele, a tím pádem vyjednává sám se sebou. Tam je ta situace naprosto zjevná.

Mimochodem on by také mohl mít zájem Sazku nějakým způsobem oslabit, protože v tuto chvíli se hraje o jeho jedinou nabídku. Nebo máte informace, že by byly ještě nějaké jiné nabídky na stole?
Nepochybně na stole další nabídky jsou, nicméně majoritní akcionář Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) zatím upřednostňuje jednání s panem Ulčákem.
My jeho nabídku máme a analyzovali jsme ji, ale není nám přesně jasné, co nabízí. Ona totiž nabízí čistě jenom tolik peněz, kolik bude potřeba, za seriózní úrok. Na druhé straně, když se bavím s managementem společnosti, jsme zajedno, že Sazku nezachrání další navyšování úvěrů a půjček. A pokud pan Ulčák nenabízí nic jiného než půjčky, nevím, kde je to řešení.

Ale ČSTV odmítl jednat s dalšími zájemci, jakmile by se měla měnit vlastnická struktura v Sazce.
Ekonomičtí experti ČOV navrhli, že bychom měli vyvolat valnou hromadu Sazky a změnit stanovy, protože podle těch současných není možné přivzít do společnosti strategického investora, neboť to musí být pouze střešní sportovní organizace.

Jinými slovy ČSTV jedná v podstatě v duchu stanov, protože nic jiného ani udělat nemohl.
No, pokud vědí, jak ty stanovy zní, tak ano.

Máte pochyby, že by ČSTV nevěděl, jak vypadají stanovy Sazky?
Je to dost možné.

Když se dotazujete ve společnosti Sazka jako zástupce dvouprocentního akcionáře, ví někdo, že Martin Ulčák poskytl těch 200 milionů Sazce, nebo to neví vůbec nikdo?
V Hospodářských novinách bylo řečeno, že pan Ulčák doufá, že to akcionáři dělají ve prospěch společnosti a že to schválí. Takže nevím, nejsem na to schopen odpovědět.

Může být nabídka od Martina Ulčáka v něčem výhodná, když mluvíme o tom, že se z něj stane pouhý věřitel, nikoliv podílník Sazky?
Bez ohledu na to, jestli to dává pan Ulčák nebo kdokoliv jiný, si myslím, že jediná možnost je získat strategického investora. Jinak musí stávající akcionáři, tedy sportovní organizace, navýšit základní jmění a přinést peníze v řádech miliard korun zpátky do společnosti. Ovšem toho zcela zjevně sportovní organizace nejsou schopny. Tak přichází právě varianta číslo dvě: vzít strategického investora, který dá peníze zvenčí. Tím se samozřejmě vypíšou nové akcie a nařídí se podíl sportovních organizací, jak to třeba nabídla firma Synot. To je podle mého názoru určitě řešení.

Radovan Vítek mluví o plánu 10 miliard korun…
To mi přijde přehnané. Částka mezi 2 a 3 miliardami by naprosto stačila.

Radovan Vítek, největší věřitel Sazky:

Sazka se v insolvenční situaci nachází, protože je předlužená a její celkové závazky přesahují deset miliard korun. Vlastní jmění Sazky má zápornou hodnotu. Řešením situace je restrukturalizace firmy, při níž by Sazka vydala nové akcie v objemu deseti miliard korun.

Kdo vlastně stojí finančně za Martinem Ulčákem? Taky to nevíte? Nebo vás to taky nezajímá?
Já to opravdu nevím, pana Ulčáka jsem v životě neviděl. Díval jsem se samozřejmě v obchodním rejstříku, v jakých společnostech figuruje, ale žádné detaily o tom nevím.

Vyjednává se s někým dalším, když mluvíme o dalších potenciálních investorech či potenciálních věřitelích? Nebo ani investoři ani věřitelé nemají v tuto chvíli zájem do Sazky vstoupit?
Pan Ulčák nedal akcionářům žádnou nabídku. Dal nabídku managementu společnosti. Já nevím, jestli se něco vyjednává, a hlavně ani nevím, co se vyjednává a jaké je řešení. Proto, pokud to schválí výkonný výbor ČOV, bychom rádi iniciovali svolání valné hromady Sazky za účelem změny stanov. A pokud s tím majoritní akcionář nebude souhlasit a nepodpoří nás, chtěl bych od nich zcela zjevně slyšet, jaké jsou jejich návrhy, jak jinak chtějí zachránit Sazku. Možná takové varianty existují, já je neznám.

Se svoláním valné hromady je to ale poměrně na dlouhé lokte. Za jak dlouho by mohla být svolána?
Do 30 dnů, Český olympijský výbor s 2 % akcií nestačí na to, aby svolal valnou hromadu. Potřebujeme ještě jedno procento. Takže budeme mezi minoritními akcionáři hledat nějaké spojence. Jsem přesvědčen, že se to povede.

Takže do nějakého měsíce, měsíce a půl by mohla být svolána valná hromada. Nebude už pozdě?
Jak znám rychlost českých soudů, pokud bude opravdu záležet jenom na insolvenci, myslím, že čas ještě bude.

Proč vlastně hlavní akcionář v podobě ČSTV tak tvrdě stojí za šéfem Sazky, předsedou představenstva Alešem Hušákem?
Vypadám jako velký kritik toho stávajícího postoje, nechci říkat ČSTV, ale některých funkcionářů v ČSTV. Na druhé straně jim rozumím. Jsou to sportovci, odborníci na sport, kteří svoji práci v rámci sportovního prostředí dělají vesměs velmi dobře. Jenže byli postaveni do situace, kdy najednou řídí velkou, mnohamiliardovou společnost ve velice složitém byznysu, jako je loterie a hazard. A oni si ne vždy úplně přesně uvědomují tu situaci. S panem doktorem Hušákem na tom pracují strašně dlouho, a právě proto, že se v situaci neorientují, mu věří. A tak se rozhodli, že mu budou věřit, a obávám se, že to tak v jejich případě půjde až do konce.

Proč to tak jde do konce v případě Aleše Hušáka? Je to vyloženě na jeho bedrech?
Pan doktor Hušák je silný a charismatický člověk, bezesporu umí přesvědčit, umí skvěle argumentovat, byť když si jeho slova promítáte s odstupem, zdávají se často nelogická a protichůdná. V přímém kontaktu je ale bezesporu silná osobnost. Umím si představit, že spousta lidí, kteří ekonomické reálie nevnímají úplně přesně, je schopna mu věřit.

Vaši důvěru Aleš Hušák v tuhle chvíli asi nemá. Měl ji někdy vůbec?
Určitě zpočátku. Pan doktor Hušák měl určitě i důvěru investorů z Penty, kteří mu dnes nemůžou přijít na jméno.
Já bych pana doktora nikterak nezatracoval, je to určitě zajímavý člověk. Ale v téhle době jsem od něj neslyšel žádný projekt, kdy bych měl pocit, že mu můžu důvěřovat, že společnost vytáhne z problémů.

Všichni říkají, že se Sazka dostala do problémů kvůli předražené vysočanské aréně, kterou musí splácet. Nerozumím jedné věci, O2 Arena se splácí už několik dlouhých let. Proč najednou začal Radovan Vítek skupovat dluhy Sazky?
Protože nazrála situace. Jak už jsem říkal, Sazka je na tom velmi dobře. Nicméně si vzala velký krajíc chleba. A hlavně, celá ta investice byla velmi nepřipravená.
Dostali jsme informaci, že v roce 2004, kdy byla dokončena Sazka Arena, byly cizí zdroje (dluhy) Sazky asi 7 až 9 miliard korun. V dnešní době je to okolo 11 miliard korun. To znamená, že za 6 let splácení dluhů dlužíme o 2 miliardy nebo 3 miliardy víc, než jsme dlužili před tím. To je rozhodně alarmující situace.

Směřuje to teď k tomu, že by Sazku ovládl její největší věřitel, tedy Radovan Vítek?
Pokud management společnosti nemá nějaký zázračný plán, o kterém nevím, pak se obávám, že je to nejpravděpodobnější scénář.

Předložil vůbec Radovan Vítek nějaký návrh akcionářům?
Písemně ne.Jeden návrh jsem slyšel včera v České televizi, několikrát jsem hovořil s panem Lébrem, kterého jmenoval jako svého vyjednavače. Takže byla celá řada návrhů, ale jsem vždycky rád, když je to černé na bílém, a tam jsme se zatím nedostali.

Jsou ve hře ještě nějaká jednání s bankami o umoření dluhů nebo o refinancování a podobně?
S bankami jsem za Sazku nikdy nejednal, nemám k tomu ani žádný mandát. Dost dobře si neumím představit, že by nějaká banka šla do toho rizika půjčovat Sazce, když jsou v současné době jedna nebo dvě banky napadeny žalobou a čelí miliardovým pokutám. Ale možná se mýlím.

Takže se bude prodávat majetek, bude se prodávat O2 Arena…
Určitě. Prodej O2 Areny nebude jednoduchý. Za prvé, bude pro ni složité sehnat vhodného kupce, protože to není běžná stavba. A také to nebude jednoduché projednat v rámci bondové dokumentace, protože Sazka Arena byla nepochybně zastavena ve prospěch věřitelů eurobondů.

Nemůže celá situace, krom toho, že by Sazka mohla zkrachovat, ohrozit vůbec sport v České republice?
Tuto hranici už jsme bohužel minulii. Myslím, že všichni počítají s tím, že letos od Sazky sport nedostane nic. Chiméry o tom, že za této situace půjde do sportu 200 milionů, mi přijdou na trestněprávní hranici, pokud by teď ještě někdo odevzdával akcionářům peníze. A vzhledem k tomu, že dluhová služba je Sazky tak obrovská, obávám se, že v nejbližších letech nemůže sport počítat s žádnými penězi.

(redakčně kráceno)