Velká voda v Košticích na Lounsku

Nejen ve velkých obcích a známých místech byla v polovině ledna povodeň, došla i do vsí ležících buď přímo u řeky Ohře - např. Koštice a Želevice na Lounsku, a nebo dál od řeky, jako jsou Vojnice, patřící též do svazku obcí Koštice. Voda se v té době hnala z kopců, kde tál sníh, rozvodnila potoky a přelévala se přes silnice. Z vytopených domů u vody bylo nutno čerpat vodu a stavět zábrany z pytlů plných písku. Ostrov u mlýna v řece Ohři byl zcela zatopen a jez byl zarovnán tekoucí vodou do roviny. 

V neděli 23. ledna už voda v oblasti opadala, hladina Ohře sice byla ještě stále zvýšená, ale cesty již byly průjezdné a i silnicí do Loun se již dalo projet.

Velká voda v Košticích - řeka Ohře
Velká voda v Košticích - řeka Ohře
Více fotek
  • Velká voda v Košticích - řeka Ohře autor: Irena Hellerová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2269/226899.jpg
  • Velká voda v Košticích - řeka Ohře autor: Irena Hellerová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2269/226896.jpg
  • Velká voda v Košticích - řeka Ohře autor: Irena Hellerová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2269/226898.jpg