Historie a současnost hasičů v Košticích

V současnosti má Sbor dobrovolných hasičů v Košticích 50 členů. Muži v roce 2004 a 2006 po vítězství v okresních kolech postoupili do krajské soutěže. Kromě mužů bylo velmi úspěšné i ženské družstvo, které v roce 2002 vybojovalo postup do celostátní soutěže v požárním sportu. Navíc funguje velmi úspěšně i družstvo dětí. Během let všechna družstva vyhrála spoustu pohárů, které můžete vidět uvnitř hasičské zbrojnice.

Historie hasičů v Košticích se ale začala psát už 1. února 1897, kdy vznikl sbor dobrovolných hasičů v Košticích. A to konkrétně na základě výzvy, aby se občané přihlásili – mohli se stát členy zakládajícími (příspěvek 25 zl.), přispívajícími (pravidelný roční příspěvek) nebo činnými (činný ve sboru).

Sbor tehdy čítal 61 členů, bylo objednáno 10 stejnokrojů po 1 zl. 50 kr.

Za celou historii koštických hasičů prošlo koštickým sborem téměř 300 obyvatel Koštic a Želevic. První starosta hasičů Josef Karel Ort a jeho přátelé založili hasičský sbor, jehož činnost přetrvává do dnešních dob. SDH Koštice dodnes zachraňuje lidské životy i majetky obyvatel Koštic a blízkého okolí. To vše dobrovolně a bez nároku na odměnu.

Ve fotografické příloze jsou všechny historické i současné budovy připomínající koštický hasičský sbor – jak stará hasičárna ve mlýně (již nepoužívaná), tak rovněž historická kolna na „hasičské náčiní“, bývalá obecní pastouška. Koštičtí hasiči se pyšní krásnou nově opravenou hasičárnou s potřebným vybavením i zázemím.

Mimo to hasiči opravili i hasičskou kůlnu v Želevicích a ve Vojnicích. Na závěr oprav všechny budovy opatřili nádhernými barevnými omítkami.

Irena Hellerová, Koštice

Koštice - pastouška
Koštice - pastouška
Více fotek
  • Koštice - pastouška autor: Irena Hellerová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2428/242739.jpg
  • Koštice - sušení hadic autor: Irena Hellerová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2428/242740.jpg
  • Koštice autor: Irena Hellerová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2428/242736.jpg
  • Koštice - mlýn autor: Irena Hellerová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2428/242737.jpg
  • Vojnice - dřívější vzhled autor: Irena Hellerová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2428/242741.jpg
  • Vojnice - opravená hasičská kůlna autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2428/242742.jpg
  • Želevice autor: Irena Hellerová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2428/242743.jpg