Poběžovičtí žáci vyrazili do přírody

Žáci poběžovické ZŠ prožili příjemný slunečný den vycházkou do přírody. 7. dubna se zapojili do projektového dne Zelené jaro a vyučování se tak přesunulo do přírody. Smíšené skupiny žáků ze všech ročníků se vydaly na čtyřkilometrovou trasu, která byla doplněna sedmi zastávkami s úkoly. Ty byly tematicky zaměřeny na jaro. Děti určovaly přírodniny, řešily kvízy a tajenku. Naslouchaly také hlasům ptáků. Součástí dne byla i dopravní výchova, orientace v okolí Poběžovic a zdravověda.