Vítání ptačího zpěvu v Košticích

V neděli 1. května časně ráno se sešla skupina milovníků přírody z Koštic, vybavená dalekoholedy a fotoaparáty, aby pod vedením členů Ornitologické skupiny při Bílinské přírodovědné společnosti přivítala zpěvné ptáky v Košticích a okolí. Paní Anna Pikešová nejprve na ostrově na Ohři seznámila přítomné se skutečností, že vodní pták morčák velký vyvádí mladé pouze zde na Ohři a pak už jen na řece Odře. Dále identifikovala hlasy přítomných pěvců.

Při procházce obcí pojmenovala ptáky, kteří byli vidět a slyšet na okolních střechách a stromech (kos, holub hřivnáč, drozd, slavík, zvonohlík, vrabec, špaček, vlaštovka, jiřička) a vysvětlila zároveň, jaké budky pro hnízdění jednotlivých druhů ptáků vyrábět a instalovat a jak se o ně starat v zimě.

Poté pohovořila o ptácích, kteří v Košticích a okolí byli pozorováni - žluvy, ledňáček, v zimě u Vojnic brkoslav severní a v Košticích kalous ušatý, jehož kolonie na stromech všichni přítomní v lednu zpozorovali. Vysvětlila rozdíly mezi různými druhy sýkorek a jejich chování v zimě a v létě. Poté se skupina procházkou odebrala k potoku u Vojnic, kde měli již ornitologové pod vedením Jiřího Janíka připraveny ptáky ke kroužkování. Tak přítomní poznali kosa, strnada, pěnkavu, pěnice, budníčky a nakonec největší vzácnost, o které nikdo nevěděl, že zde žije - pták krutihlav. Zároveň opět identifikoval okolní pěvce podle hlasu.

Po rozdání různých ornitologických informačních materiálů se všichni vrátili do Koštic naprosto nadšeni z nádherného dopoledne, kdy se jim otevřely obzory a poznali mnoho netušeného o našich pěvcích, kteří jsou tak blízko okolo nás.

Irena Hellerová

Z akce Vítání ptačího zpěvu
Z akce Vítání ptačího zpěvu
Více fotek
 • Z akce Vítání ptačího zpěvu autor: Irena Hellerová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2513/251280.jpg
 • Z akce Vítání ptačího zpěvu autor: Irena Hellerová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2513/251276.jpg
 • Z akce Vítání ptačího zpěvu autor: Irena Hellerová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2513/251277.jpg
 • Z akce Vítání ptačího zpěvu autor: Irena Hellerová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2513/251283.jpg
 • Z akce Vítání ptačího zpěvu autor: Irena Hellerová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2513/251284.jpg
 • Z akce Vítání ptačího zpěvu autor: Irena Hellerová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2513/251286.jpg
 • Z akce Vítání ptačího zpěvu autor: Irena Hellerová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2513/251287.jpg
 • Z akce Vítání ptačího zpěvu autor: Irena Hellerová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2513/251288.jpg
 • Z akce Vítání ptačího zpěvu autor: Irena Hellerová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2513/251281.jpg
 • Z akce Vítání ptačího zpěvu autor: Irena Hellerová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2513/251279.jpg
 • Z akce Vítání ptačího zpěvu autor: Irena Hellerová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2513/251282.jpg