Vyjádření vlády k chystané stávce

Text usnesení vlády, které dnes jednomyslně kabinet Petra Nečase přijal v souvislosti s chystanou stávkou:

Vláda

I. vyjadřuje

1. lítost, že se představitelé odborů odmítli zúčastnit jednání s vládou,

2. přesvědčení, že představitelé odborů budou ctít právní řád ČR a respektují rozhodnutí nezávislého soudu,

3. vůli s představiteli odborů dále jednat.

II. ukládá

1. ministru dopravy, aby přijal veškerá opatření nezbytná k zajištění železniční a silniční dopravy,

2. ministru vnitra, aby přijal veškerá opatření, která zajistí veřejný pořádek, ochranu života a zdraví občanů a ochranu veřejného a soukromého majetku,

3. ministru práce a sociálních věcí a ministru spravedlnosti začít intenzivně pracovat na legislativní úpravě práva na stávku.