Pochod Z kopců do přírody

Mezi tradiční akce, které se pořádají na Základní a mateřské škole Na Kopcích v Třebíči, patří cykloturistický pochod Z kopců do přírody. Pro všechny zájemce bylo připraveno 5 tras pro pěší od 3 do 30 km a pro cyklisty byly nachystány 3 trasy od 15 do 60 km. Start byl na školním hřišti, kde účastníci dostali mapu pochodu. Na turisty, kromě procházky krásnou přírodou, čekala například projížďka na lodích na vodní nádrži Lubí.

Každý, kdo došel do cíle, obdržel pamětní list a mohl si na připraveném ohni opéci špekáček. Celkem se zúčastnilo 149 pěších a 68 cyklistů. K úspěchu akce přispělo krásné počasí.

Video Reportáž Petry Sojkové
video

Reportáž Petry Sojkové