AVÍZO: Výstavy v Regionálním muzeu Mělník

Regionální muzeum Mělník připravilo na červenec a srpen několik výstav. Od 15. 7. do 14. 8. 2011 chystá výstavu kreseb s texty od akademického malíře Ladislava Hojného Motivy (středo) českého venkova – Mělnicko. Jak říkají autoři výstavy, název by vlastně měl správně znít: Výlety do malých a nejmenších obcí Středočeského kraje – 8. Mělnicko. Jde o dvanáctiletý výstavní seriál, protože Středočeský kraj má 12 okresů, i když je dnes správně rozdělen „na jiný způsob“, územní členění zůstalo.

Zdroj: ČT24 Autor: Foto: Renata Brtníková

„V létě 2003 vznikaly na Příbramsku první kresby prvních výletů do malých a nejmenších obcí Středočeského kraje“, říká akademický malíř Ladislav Hojný a doplňuje informace k výstavě: „Ještě 7. Výlety si držely svůj tradiční instalační způsob – co pás kreseb (6x formát A3), to jedna obec. Nejlepší kresba byla navíc v klipu. Většinou se na výstavě sešlo 14 malých obcí s motivy mizejícího venkova“.

Ale čas běží, nápady přibývají, a tak ak. malíř a grafik Ladislav Hojný uspořádal tentokrát výstavu podle jiného klíče. Její součástí – jako úplná novinka, je i hra o obrázky (21 obrázků ve třech řetězeních se řídí školáckou hrou, tedy pravidly tzv. slovního fotbalu…. Můžete vyhrát i tři kresby, jestliže správně vyplníte tiket. Prostě musíte obrázky správně pojmenovat. Hry jsou pokaždé jiné a tato má číslo 5).

Mantinely výstavního sálu se sice drží motivů malých a nejmenších obcí, ale právě jsou to motivy, které určují způsob instalace. Ten je jiný. Protože autor dospěl za ta léta ke 20 způsobům prezentace kreseb, snaží se v mělnické instalaci o větší pestrost, než byla při dosavadních výstavách, které se držely tradičního rytmu pásů kreseb a textů. Rozšířila se i tématická pestrost. např. klipy mají až 8 skic na dané téma (křížky, dvory, dveře, krmítka). Jsou zde tematické dvojice, trojice i čtveřice kreseb. Pásy zastupují spíše jednotlivé usedlosti (Skramouš, Hleďsebe). Nejvíce kreseb najdete na klipech barevných, které jsou jakousi koláží různých motivů a byly nakresleny v šestnácti obcích (Jestřebice, Stránka, Truskavna, Kanina, Mělnická Vrutice a další tradiční i méně známá místa).

Portréty obyvatel „Kačáku“

Další výstavou, kterou můžete od 7. července do 28. srpna 2011 v muzejní kavárně shlédnout, je menší výstavka místního fotografa Ladislava Záruby. Jedná se o „Portréty obyvatel “Kačáku", které pořizoval více než 2 roky. Malý rybníček u autobusového nádraží v Mělníku má zajímavé obyvatele, kteří zde žijí nebo se jen zastavují na své pouti přírodou.

Jako doplnění bude k vidění „na provázku“ několik fotografií, které ukazují jarní květy z Hořínského parku.

Výstava „Do Mexika za přírodou a lidmi“

Další výstava nazvaná „Do Mexika za přírodou a lidmi“ bude v Regionálním muzeu Mělník probíhat od 8. 7. do 28. 8.2011, vernisáž se koná ve čtvrtek 7. 7. od 17 hodin.

Výstava je výsledkem putování 8 přírodovědců - zčásti kaktusářů a zčásti ornitologů - po semiaridních oblastech Mexického vnitrozemí. Jednalo se již o 8. výpravu Společnosti pro výzkum a ochranu fauny ZOOGEOS Bohemia, která se konala na přelomu března a dubna 2009. Jádro výstavy tvoří více než stovka fotografií s doprovodným textem, které dokumentují život lidí i přírodní krásy této nádherné země. Kromě kaktusů, na které byla tato výprava zaměřena, jsou na fotografiích ale i zvířata, zajímavé historické stavby či momentky ze života cestovatelů. Výsledkem expediční práce M. Strnada je 60minutový filmový dokument, který je rovněž možné během vernisáže či výstavy zhlédnout.

Renata Brtníková, Mělník

Fotografie Ladislava Záruby - z výstavy "Portréty obyvatel Kačáku"
Fotografie Ladislava Záruby - z výstavy „Portréty obyvatel Kačáku“