V Poběžovicích budují naučnou stezku

Žáci poběžovické základní školy se zapojili do projektu Učíme se v přírodě. Jeho obsahem je přestavba školní zahrady, modernizace učebny přírodopisu, vybudování naučné stezky a vznik nových výukových programů. Školní zahrada s geologickou expozicí bude výchozím bodem naučné stezky, která bude zaměřena na mapování těžby živce v regionu, která ovlivnila tvář krajiny. Stezka bude budována v několika etapách pod dohledem odborníků. První návštěvníci se projdou po stezce v polovině roku 2012.

Video Reportáž Andrey Sokolové
video

Reportáž Andrey Sokolové