Projektový den: Léto

Učitelé ZŠ v Poběžovicích připravili pro své žáky na konci školního roku celodenní pobyt v přírodě zaměřený na roční období. Nyní přišlo na řadu léto. Žáci byli rozděleni do osmi smíšených skupin a každá skupina absolvovala jinou trasu pochodu. Na trase plnili různé úkoly. Žáci se učili číst mapu, pozorovali krajinu, určovali rostliny, věnovali se zdravovědě, relaxačním hrám a soutěžím. Dvě skupiny žáků se vydaly na kole. Při jízdě si mimo jiné ověřili i své znalosti z dopravní výchovy.

Video Reportáž Andrey Sokolové
video

Reportáž Andrey Sokolové