Věž Práchovna dominuje Kolínskému Zálabí

Dominantou Kolínského Zálabí je hranolová pozdně gotická věž Práchovna, která se tyčí na skále nad pravým břehem Labe. Ze zmínek v písemných pramenech vyplývá, že v 16. a v 17. století sloužila kromě svého pevnostního účelu také jako vodárna a strážní věž, z níž bylo možné kontrolovat plavbu na Labi. Později zde bylo umístěno skladiště střelného prachu, z čehož byl odvozen současný název věže.