„Shakira bude určitě skvělá,“ říká Christine Pelosiová

Ekonomické problémy, vysoká nezaměstnanost, narůstající státní dluh, nesmlouvaví političtí oponenti a stále se snižující oblíbenost u veřejnosti. Za takovýchto podmínek zahajuje Barack Obama svou kampaň za znovuzvolení v amerických prezidentských volbách v roce 2012. Zopakovat triumf z roku 2008, na němž se podstatnou měrou podílela unikátní předvolební kampaň, nebude jednoduché. A o tom, že je třeba použít ledajaké páky, svědčí i to, že voliče bude na Obamovu stranu lákat i jeho nová poradkyně, populární zpěvačka Shakira. Především o prezidentské kampani hovořila Christine Pelosiová, odbornice na politické strategie americké Demokratické strany, exkluzivní host Interview ČT24 z 6. října. Moderoval František Lutonský.

Jaký je důvod vaší návštěvy České republiky?
Jsem tady na pozvání amerického ministerstva zahraničních věcí. V podstatě je to součást shromažďování materiálů pro mou knihu, ale zároveň tady zkoumám zkušenost veřejných zaměstnanců i lidí pracujících v soukromém sektoru. Tedy do jaké míry se zapojují do kampaní. Jak se vytvářejí koalice. A také jak tady funguje váš neziskový sektor, jak se snaží vyplnit mezeru mezi filantropií a vládou.

Jste už schopná popsat zásadní rozdíly mezi tím, jak se praktikuje politika, politické kampaně a strategie na starém kontinentu a ve Spojených státech?
Dochází k velké transformaci. Předtím to byla jenom televize, dnes máme sociální média. Mladí lidé jsou mezi sebou mnohem více propojeni, než tomu bylo kdysi. Úkolem na obou stranách oceánu je povzbudit je, aby se snažili dostat více do kontaktu s lidmi, které mohou volit. To znamená zahrnout je do aktivní konverzace. Na to jsou sociální média ideální.

Video Interview ČT24
video

Interview ČT24

Ale pak je asi také potřeba přesvědčit mladé lidi, aby přišli k té volební urně a aktivně se zúčastnili voleb?
Samozřejmě. A součástí toho je také mladé lidi povzbuzovat k tomu, aby se sami ucházeli o zvolení, aby se stali kandidáty. Také se snažím zdůraznit, že musí být aktivní v kampaních jako dobrovolníci. Ostatně to byla silná stránka Obamovy kampaně v roce 2008. Ne vždycky se přitom využívaly všechny technologické pomůcky. Ale dnes tam mohou být mladí lidé, kteří si s těmito technologiemi tykají. Díky tomu jsou ty příležitosti mnohem lepší a můžeme na to věnovat zdroje.

Mimochodem, jakým způsobem jste se podílela na kampani pro Baracka Obamu?
Byla jsem dobrovolník, delegátka Národního konventu za Demokratickou stranu. Jezdila jsem po celé zemi a pracovala na kampani s dobrovolníky, s řadovými členy. Vystupovala jsem v televizi, pracovala s progresivními kandidáty, kteří se ucházeli o zvolení do Kongresu, ale i na jiné funkce. Snažila jsem se prostě zprostředkovávat demokratický program. Hodně jsem byla na blogu, rozesílali jsme poštu, měli jsme webovou stránku. Snažila jsem se maximalizovat využití nových technologických nástrojů, abychom pomohli Brackovi Obamovi, ale také propagovali politiky z jednotlivých států.

Kterou kampaň, na které jste se osobně podílela, považujete za hodně úspěšnou? A kterou, lidově řečeno, za průšvih?
Když máte skvělou kampaň, máte pochopitelně lepší šanci na zvolení. Ale někdy kampaň probíhá ve velmi rezistentním prostředí a šanci nemáte. V roce 2008 jsme měli skvělé kandidáty, ale někteří neměli možnost zvítězit, protože demografické okolnosti byly proti nám.
Já jsem se z toho ale naučila, že je velice důležité dívat se na charakter kandidátů, na to, čemu věří a co hájí. To jsou hodnoty, které si zachovávají v průběhu dalších kampaní a s kterými je nutné pracovat. Samozřejmě se dívám na čísla, vždycky chci zvítězit. Ale dívám se také na to, kdo má dostatečné charisma, aby mohl být vůdčí osobností, a to i v kampani, kdy se nezvítězí.

Musíte se ztotožnit se vším, co kandidát hlásá, co dělá?
Musíte naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Musíte vědět, co vás nadchne, vzruší, co je váš problém. A pak musíte hledat styčné body, v nichž můžete s kandidátem sdílet jeho zájem. Pokud u vašeho kandidáta toto nenajdete, nemá cenu pro něj pracovat.
Pochopitelně jsem nikdy nebyla s nikým ve stoprocentní shodě. To prostě nejde, to bychom mohli zvolit jednoho člověka a všichni ostatní by mohli zůstat doma. Ale snažím se najít si člověka, kde je ta shoda skutečně velká. Pokud by ve Washingtonu byl nějaký status quo, lobbisté, spousta peněz a tlačili by na populistickou agendu, účastnit bych se toho nemohla. A stejně pokud nesouhlasím s něčí politikou, jsem ráda, když to vím. A nejsem ráda, když mi někdo tvrdí, že stojíme na stejné straně, a potom to nedodrží.

Ve své kampani v roce 2008 Barack Obama zavedl nové prvky, vtáhl do hry sociální sítě a podobně. Je možné už teď říct, jak se bude lišit jeho kampaň za znovuzvolení?
Určitě se bude mnohem více spoléhat na sociální sítě, mnohem více se bude pracovat se základními řadovými členy. Také je třeba čelit nepřátelským médiím. Je nutné se obrátit na prvovoliče a je zapotřebí zjistit, jaké je prostředí v jednotlivých státech.

Obrácení na prvovoliče, na mladé lidi, kteří jsou často na sociálních sítích. Jde to ruku v ruce s tím, že americkému prezidentovi bude radit populární zpěvačka Shakira?
Shakira bude určitě skvělá. Myslím, že osloví mladé lidi, a to nejenom hispánsky hovořící. Bude přínosem v té velmi diverzifikované skupině lidí, bude ambasadorem prezidenta. Ukazuje totiž, že se s prezidentem ztotožňuje. O Shakiře je ostatně známo, že je schopná dát svou popularitu na misku vah v boji za věc, které věří. A protože jsme zjistili, že jsou určitá témata, ke kterým se hispánsky hovořící obyvatelstvo nevyjadřuje, a že tam ztrácíme, musíme se snažit zajistit jejich hlasy.

Aktuální politická situace Baracku Obamovi příliš nepřeje, když se podíváme na průzkumy veřejného mínění nebo na ekonomickou situaci Spojených států. Na čem bude kampaň tematicky stát?
Hlavní téma bude, jak vylepšit ekonomickou situaci a jak umožnit, aby více lidí těžilo z ekonomické prosperity. Rovněž musíme dál rozvíjet téma z předchozí kampaně. Barack Obama dostal do vínku určité dědictví, teď jde o to, co s ním dělat dál. Osobnost prezidenta je stále ještě populární a stále má na čem pracovat a co rozvíjet.

Na druhou stranu to asi není ideální výchozí pozice pro člověka, který organizuje politickou kampaň, když Barack Obama takhle ztrácí. Je to možné chápat i tak, že se nebudete ohlížet za tím, jak Barack Obama v úřadu působil, ale spíš se budete snažit zpochybňovat způsobilost protikandidátů?
Budeme dělat oboje. Samozřejmě jsou tu otázky vycházející ze současnosti. Je tu nový Kongres, se kterým musí Barack Obama spolupracovat. Bude se muset snažit pokračovat v reformách. Odstraňovat diskriminaci znevýhodněných skupin, těhotných, osamocených matek a tak dále. Ale samozřejmě budeme také hovořit o uplynulých úspěších. Že se podařilo narušit síť Al-Káidy, a co z toho vyvozujeme do budoucna.

Přesto klíčová otázka asi bude, jestli se Američanům vede lépe poté, co vládne zemi Barack Obama?
Některým se daří lépe, některým nikoliv. Máme třeba zásadní reformu zdravotnictví, která řadě lidí umožnila přístup ke zdravotní péči. To je velice významné a je řada těch, kteří tyto kroky oceňují. Ostatně Joe Biden kdysi říkal: „Nesrovnávejte mě s Všemohoucím. Srovnávejte mě s tím, kdo by byl mojí alternativou.“

Jste tedy ráda, jak se v táboře republikánů přelévá zájem mezi Perrym a Romneym, Bachmannovou, Christiem a podobně?
Myslím, že u republikánů bude kampaň velice bouřlivá, stejně jako tomu bylo u demokratů před čtyřmi lety. A čím více Američané uvidí, do jaké míry se Tea Party snaží ovlivňovat politický život, uvědomí si, že Barack Obama má lepší řešení. Uvidí, že se jeho kampaň zaměřuje na nezaměstnanost a další palčivá témata.
Víme, že mezi republikány jsou i umírnění kandidáti. Doufejme proto, že republikáni nebudou trvat na nominaci někoho z tvrdého křídla, tedy z Tea Party. Barack Obama si je vědom, že se musí zaměřit na ekonomiku, na nezaměstnanost, sociální situaci. To ovšem tvrdí také republikáni, kteří přitom často také hovoří o tom, že se budou muset odvolat Obamovy reformy.

Christine Pelosiová (*1966)
Expertka na politické strategie, vyučuje na Berkeley. Ředitelka Mladých amerických demokratů. 13 let vedla sekretariát Demokratické strany v Kalifornii. Bývala zástupkyní okresního žalobce v San Franciscu. Působila jako poradkyně na ministerstvu bydlení. Pochází z politického rodinného prostředí – její matka byla za demokraty donedávna předsedkyní Sněmovny reprezentantů, dědeček byl kongresmanem a starostou Baltimoru.


 (redakčně kráceno)