AVÍZO: Fotografická výstava Homeless People v Chebu

Galerie 4 v Chebu nabídne ve dnech 4. 11. až 3. 12. 2011 výstavu fotografií Homeless People, výstavu sdružení PHOS ze Slovenska. Výstava bude zahájena v pátek 4. listopadu 2011 v 18.00. Autory fotografií jsou Michal Fulier, Andrej Lojan, Laco Maďar a Matúš Zajac.

Výstava prezentuje fotografický projekt sdružení PHOS z prostředí Noclehárny sv. Vincenta de Paul a Útulku sv. Lujzy de Marillac na Slovensku. Místa, která vnáší světlo do života lidí, kteří se většinou vlastním přičiněním nebo vlivem různých životních situací dostali na okraj společnosti. Autoři se prostřednictvím svých fotografií dostávají do rozmezí vztahů, v prostoru hledají detaily jako definice charakterů. Fotografie nejsou jen náznakem, ale rozhodným zachycením pocitu nebo stavu daného člověka. Individuální přístup fotografů k zobrazení tématu je důkazem rozmanitosti, jak je možné uchopit tuto problematiku v obraze.

Andrej Lojan - Útulek sv. Lujzy de Marillac
Andrej Lojan - Útulek sv. Lujzy de Marillac

Galerie je přístupna veřejnosti: ÚT – PÁ 10.00-18.00, SO 10.00-17.00

Slovenské občanské sdružení PHOS (Photography of Society – Fotografie očima společnosti) založila skupina fotografů (Michal Fulier, Andrej Lojan, Laco Maďar a Matúš Zajac a teoretiků umění (Marián Paukov a Ivana Pástorová) s cílem zviditelnit v současném světě protikladů sílu dokumentární fotografie, která nese humánní poselství o člověku a vyjadřuje názor na různé sociální aspekty společnosti.

Galerie 4, Cheb

www.galerie4.cz