MOZEK má Jihomoravskému kraji pomoci z ekonomické krize

Brno - Jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD) dnes představil svou poradní skupinu pro přípravu kraje na omezení dopadů hospodářské krize. Mezi devatenácti členy takzvané Moravské záchranné ekonomické komise (MOZEK) jsou například rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala, rektor brněnského VUT Karel Rais či předsedkyně jihomoravských odborů Stanislava Slavíková.

„Od krajské rady jsme přijali doporučení založit expertní tým, kde budou zastoupeni nejen krajští politici a úředníci. Chtěli jsme vytvořit tým, který bude mít širší přesah,“ řekl k obsazení skupiny Michal Hašek. MOZEK je jakousi obdobou Národní ekonomické rady vlády (NERV), která už balíček protikrizových opatření vytvořila.

Poradní skupina má podle Haška dva hlavní cíle. Má připravit krizové scénáře vývoje krajského rozpočtu pro letošní rok a aktualizovat rozpočtové výhledy. MOZEK bude také připravovat návrhy na lepší nakládání s rozpočtovými prostředky kraje a fungování příspěvkových organizací, které zřizuje kraj.