Soud trvající sedmnáct let má třetí verdikt.

Brno - Neobvykle dlouhá soudní tahanice má třetí verdikt. Po více než sedmnácti letech brněnský krajský soud rozhodl spor mezi dnešním šéfem činohry Národního divadla Brno Zdenkěm Plachým a hudebníkem Lubošem Malinovským. Ti v roce 1992 spolupracovali na představení, které Plachý po neshodě s Malinovským zinscenoval sám v brněnském Kabinetu Múz pod názvem Anbetung. Od těch dob si žalující Malinovský dělá nárok na autorské právo a náhradu autorské odměny. Soudce Miloš Holeček, na základě výpovědi soudních znalců, však shledal všechny důkazy jako nedostatečné.

 

Podkladem společného představení byly spisy Jána Maliarika. Na jejich základě vytvořil Malinovský divadelní scénář, který údajně Plachý použil  - po neshodě umělců  - ve svých inscenacích. Soud však nebyl stejného názoru.

soudce Miloš Holeček:

„Jako důkazní prostředek sloužily videonahrávky, které předložil Malinovský. Porovnáním těchto záznamů s divadelním scénářem soudním znalcem nelze prokázat, že autorská práva žalobce byla porušena.“

„Nebylo jasně a přesvědčivě prokázáno, že žalovaný při inscenaci užil divadelní scénář, jehož autorem je doktor Malinovský,“ zdůvodnil verdikt soudce Miloš Holeček. „Jako důkazní prostředek sloužily videonahrávky, které předložil Malinovský. Porovnáním těchto záznamů s divadelním scénářem soudním znalcem nelze prokázat, že autorská práva žalobce byla porušena.“

Zdeněk Plachý, kterého u jednání zastupoval advokát, zhodnotil proces jako nesmyslný: „Celá ta pře byla bizarní. Nedovedete si ani představit, jak mě to celých sedmnáct let otravovalo. To, že pan Malinovský dal věc k soudu, mě velice mrzí a považuji to za jeho lidské selhání.“ Luboš Malinovský se k verdiktu soudu vyjádřit nechtěl. Není proto jasné, zda se znovu neobrátí s odvoláním na Vrchní soud v Olomouci.