Vláda schválila nové národní kulturní památky

Praha/Brno - Vláda dnes schválila 38 národních kulturních památek. Je mezi nimi 5 památek z Jihomoravského a 2 ze Zlínského kraje. Prohlášení kulturních památek za národní kulturní památku (NKP) znamená jejich přeřazení do vyšší hodnotové kategorie, deklaruje se jejich mimořádný kulturní význam.

Statut NKP, tedy nejvyšší památkové ochrany, znamená například to, že v případě rekonstrukce stavby je třeba daleko více dbát na zachování její autenticity. To se bude aktuálně týkat třeba dlouho připravované restaurace brněnské vily Tugendhat a funkcionalistického hotelu Avion, který je mezi novými NKP. Za špatnou péči mohou vlastníci kulturních památek dostat pokutu až dva miliony korun, vlastníci NKP až čtyři miliony.

Klášter Porta coeli v Předklášteří

Porta coeli (Brána nebes)je ženskýcisterciáckýklášter ze 13. století, ve kterém i v dnešní době žije komunita sester cisterciaček. Proslavenými dominantami tohoto kláštera jsou bohatě zdobený gotický portál v západním průčelí románsko-gotické baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kapitulní síň a křížová chodba. Tyto unikátní umělecké skvosty jsou přístupné celoročně.

Hotel Avion v Brně

Hotel byl postaven v roce 1928 známým architektem Bohuslavem Fuchsem. Svou funkcionalistickou architekturou patří mezi významné památky Brna. Patří mezi nejužší hotely v Evropě.

Větrný mlýn v Kuželově

Větrný mlýn se nachází na nezalesněném hřbetu Bílých Karpat jihovýchodně nad obcí Kuželov a jihozápadně od Velké nad Veličkou. Je jedním z mála dodnes zachovalých větrných mlýnů tzv. holandského typu. Byl pravděpodobně postaven v roce 1842 a více než sto let sloužil zemědělcům z Kuželova, Hrubé Vrbky a dalších vesnic.

Naleziště v Dolních Věstonicích a v Pavlově

Archeologická expozice podává přehled poznatků o archeologických lokalitách ze starší doby kamenné, které byly zkoumány v katastrech Dolních Věstonic a sousedního Pavlova. Světovou proslulost věstonickému nalezišti přinesly systematické výzkumy, které v letech 1924 - 1938 prováděl Karel Absolon. K jeho nálezům patří také jedinečná Věstonická venuše, soška ženy z pálené hlíny.

Světelský oltář v Adamově

Světelský oltářje částí bývalého hlavního oltáře zasvěceného NanebevzetíPanny Marie, který byl vytvořen pro cisterciáckýklášterveZwettlu(Světlá) vDolním Rakousku. Nyní je součásti výzdobyadamovskéhokostela Svaté Barbory. Jedná se o významnou památku pozdněgotickéhořezbářství.

Barokní hřbitov ve Střílkách

Střílecký hřbitov byl zbudován bývalým majitelem stříleckého, buchlovského a tovačovského panství, Antonínem Amandem Petřvaldským z Petřvaldu, v letech 1730 -1743. Autor sochařské výzdoby byl nadaný moravský sochař Bohumír (podle matriky Gottfried) Frič, žák a spolupracovník slavného sochaře Jiřího Rafaela Donnera, u něhož pracoval ve Vídni a v Bratislavě po svých studiích v Itálii.

Fojtství ve Velkých Karlovicích 

Karlovské fojtství je dřevěný dvorec s patrovou obytnou budovou stojící na začátku údolí Bzové. Postavil ho roku 1793 vyhlášený tesařský mistr Jan Žák (stavěl také např. fojtství na Solanci). Fojtství je spolu s kostelem nejhonosnější stavbou v Karlovicích.