Lékaři z FN Brno mají novou metodu diagnostikování leukémie

Brno - Nový typ diagnostikování leukémie, který má pomoci při volbě následné léčby, představili vědci a lékaři Fakultní nemocnice Brno. Vychází přitom z informace takzvaného lidského genu TP53, který produkuje bílkovinu p53, z níž mohou vědci vyčíst, jakým způsobem se bude nádor vyvíjet. Zda-li bude agresivní a povede k rychlé smrti pacienta či zda jej lze při včasném záchytu vyléčit. Podle toho pak může být nastavena individální léčba každého nemocného individuálně. O úspěchu vyzkumu českých vědců svědčí i publikace v nejprestižnějším odborném časopise věnujícímu se hematologii Blood.

Nová metoda má podle primáře interní hematoonkologické kliniky FN Brno pro pacienty zásadní význam. Na jejím základě je možné určit, jak razantní léčbu má lékař v jednotlivých případech užít. „Mezi nádory existují obrovské rozdíly. Může být nádor, na jehož základě pacient během pár let zemře, ale i takový, který se nechová tak agresivně a pacient může být například po operaci považován za vyléčeného,“ vysvěluje rozdíly u jednotlivých nemocných v případě stejné diagnózy náměstek ředitele pro onkologii a primář interní hematoonkologické kliniky FN Brno Jiří Mayer.

„Jsme schopni velmi dobře rozlišit změny v buněčné stavbě a zvolit správný typ léčby. Pro každého pacienta individuálně,“ dodal Mayer. Jeho tým se molekulární biologii  a nádorovým onemocněním věnuje déle jak 15 let. O výsledky vyzkumu, konkrétně lymfatické leukémie, projevilo zájem zahraniční odborníci. Jeho výsledků se ve FN Brno užívá již nyní.

Video Onkoligická klinika ve FN Brno.
video

Onkoligická klinika ve FN Brno.