OP Prostějov nezanikne, věřitelé ale žádají propouštění

Brno - Krajský soud odvrátil zánik OP Prostějov. Věřitelé v insolvenčním řízení nakonec souhlasili s reorganizací tuzemské oděvní firmy. Zachránili tak nejen podnik, ale také kolem 1200 pracovních míst. Soudce Jan Kozák, který trval na tom, aby se věřitelé rozhodli už dnes, se střetl s nesouhlasným stanoviskem zástupce největšího věřitele, České spořitelny. Té OP dluží přes jednu miliardu. nakonec ale k dohodě došlo. Soudce nařídil managementu podniku, jak jej musí bezpodmínečně „přetvořit“. Bude se propouštět, prodají se nevyužívané prostory a dojde i ke stěhování.

Reorganizace je jeden z posledních pokusů, jak firmu, která vznikla v roce 1964, zachránit. Firma je v takových ztrátách, že její vedení muselo samo požádat soud o ochranu před věřiteli. Čísla z účetnictví OP Prostějov jsou varující. Jen neuhrazené ztráty z minulých let představují částku půl miliardy korun, dalších více než 400 milionů jsou nejnovější dluhy firmy.

Z 1500 zaměstnanců bude muset z podniku odejít tři sta lidí. Už teď podnik omezil výrobu a zkrátil pracovní týden na čtyři dny a začal také zavírat podnikové prodejny. Osud jedné z nejznámějších českých oděvních značek, je teď hlavně v rukou bank, kterým firma dluží nejvíce.

Video Reportáž Petra Malého - Události v regionech - vysílá studio Brno - 2.3.2010
video

Reportáž Petra Malého - Události v regionech - vysílá studio Brno - 2.3.2010

Management OP Prostějov však podrobně svůj plán změn, který má podnik zachránit, představí za sto dvacet dní, což jim umožňuje zákon. Reorganizaci musí připravit tak, aby vyhovovala věřitelům a podnik opět neskončil v jejich nemilosti.