OP Prostějov nezanikne, věřitelé ale žádají propouštění

Brno - Krajský soud odvrátil zánik OP Prostějov. Věřitelé v insolvenčním řízení nakonec souhlasili s reorganizací tuzemské oděvní firmy. Zachránili tak nejen podnik, ale také kolem 1200 pracovních míst. Soudce Jan Kozák, který trval na tom, aby se věřitelé rozhodli už dnes, se střetl s nesouhlasným stanoviskem zástupce největšího věřitele, České spořitelny. Té OP dluží přes jednu miliardu. nakonec ale k dohodě došlo. Soudce nařídil managementu podniku, jak jej musí bezpodmínečně „přetvořit“. Bude se propouštět, prodají se nevyužívané prostory a dojde i ke stěhování.

Reorganizace je jeden z posledních pokusů, jak firmu, která vznikla v roce 1964, zachránit. Firma je v takových ztrátách, že její vedení muselo samo požádat soud o ochranu před věřiteli. Čísla z účetnictví OP Prostějov jsou varující. Jen neuhrazené ztráty z minulých let představují částku půl miliardy korun, dalších více než 400 milionů jsou nejnovější dluhy firmy.

Z 1500 zaměstnanců bude muset z podniku odejít tři sta lidí. Už teď podnik omezil výrobu a zkrátil pracovní týden na čtyři dny a začal také zavírat podnikové prodejny. Osud jedné z nejznámějších českých oděvních značek, je teď hlavně v rukou bank, kterým firma dluží nejvíce.

Management OP Prostějov však podrobně svůj plán změn, který má podnik zachránit, představí za sto dvacet dní, což jim umožňuje zákon. Reorganizaci musí připravit tak, aby vyhovovala věřitelům a podnik opět neskončil v jejich nemilosti.