Ulicemi města s klapkami na očích

Brno - Neobvyklé množství nevidomých se v těchto dnech pohybuje po Brně. V ulicích můžete narazit na skupinku lidí s černými brýlemi v různých situacích. Jak přejít silnici, nastoupit do tramvaje nebo komunikovat s lidmi v obchodech či na jiných veřejných místech, a to navíc bez pomoci zraku, si snaží vyzkoušet instruktoři prostorové orientace nevidomých. Aby mohli pomáhat slepým nebo zrakově postiženým lidem, musí vědět, s jakými překážkami se mohou setkat. Díky tomu se pak mohou snadněji vžít do situace nevidomého.

Zvládnutí některých činností, které jsou pro ostatní lidi zcela běžné se často pro nevidomé stává nereálné. Proto je řada z nich odkázána na podporu ostatních lidí. Pomoc formou průvodcovství nebo osobní asistence zrakově hendikepovaní lidé vítají. „Lidé, kteří chtějí pomáhat nevidomým musí mít o problematice zrakových vad aspoň minimální přehled. Proto v našem kurzu pro instruktory mobility nevidomých pořádáme přednášky o zrakových vadách. Ale primárně je budeme učit, jak vnímat prostor kolem sebe,“ řekl České televizi Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, který kurzy pořádá.

Právě proto si účastníci kurzu vyzkoušeli pomocí speciálních brýlí, přes které člověk nic nevidí, řadu činností. „Dnes jsme si ukázali jak správně nastupovat do automobilu nebo tramvaje a také jak se pohybovat v městském prostoru,“ popsal vedoucí brněnského střediska Tyfloservisu Petr Karásek.

Video Kurz instruktorů prostorové orientace nevidomých
video

Kurz instruktorů prostorové orientace nevidomých

„Tyto kurzy pořádáme zhruba jednou za dva až tři roky. A vždy je počet účastníků zhruba stejný,“ uvedl Petr Karásek. Letos se ho účastní 14 lidí. Ti se budou pohybovat po Brně celé příští dva týdny. I potom se ale budou instruktoři dál vzdělávat. „Dovolím si říct, že ten kurz nikdy nekončí. Instruktor v něm pokračuje celý život. Když ty slepé lidi pak učí, tak si vlastně předtím to prostředí musí sám projít jako nevidomý a připravit se,“ vysvětlil Petr Karásek.