Územní řízení kolem R52, spojnice Brna s Vídní, se znovu rozjíždí

Jižní Morava - Kontroverzní rychlostní silnice R52 na Mikulov vstává z mrtvých. Mikulovský stavební úřad totiž opět rozjel územní řízení, jehož výsledkem má být v budoucnu povolení ke stavbě prvního úseku, který má urychlit cestu z Brna do Vídně. Právě přes Mikulov.

Po loňském rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zrušil územní plán Břeclavska – tedy jakýsi jízdní řád pro všechny důležité stavby v regionu, včetně právě jmenované rychlostní silnice, se veškerá územní řízení jednotlivých úseků nové dálnice zastavila. Dokumenty pro územní řízení se totiž veskrze opíraly právě o zrušený velký územní plán a teď se podle Ředitelství musí veškerá dokumentace přepracovat.

Po několikaměsíční pauze se dnes opět jednání rozjelo – veřejně se projednával ale pouze první tříkilometrový úsek stavby. Podle Ředitelství silnic a dálnic je úsek za Pohořelicemi v tuto chvíli jediný, který by měl projít bez problémů. „Územní plán velkého celku Břeclavsko byl důležitý dokument, ovšem není to jediný dokument a jeho zrušení neznamená zastavení územních řízení. Na této trase v rámci tří kilometrů máme soulad s územním plánem obce Pohořelice, a proto jsme pokračovali ve stávajícím řízení a stavební úřad ho dokončí,“ vysvětlil Martin Cetl z Ředitelství silnic a dálnic.

Video Libor Jarmič, Ekologický právní institut
video

Libor Jarmič, Ekologický právní institut

Libor Jarmič, Ekologický právní institut

Martin Cetl, Ředitelství silnic a dálnic Brno

Schválení alespoň prvních tří kilometrů je podle Cetla zásadní pro to, aby se nemuselo s plánováním rychlostní silnice R52 začínat úplně od začátku. V jiném případě by se totiž musely znovu vyřizovat i všechny posudky, jako například stidie EIA, neboli posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Takové studie se zpracovávají dlouhé měsíce a plánování stavby by se tak ještě více oddálilo.

Odpůrci rychlostní silnice na Mikulov ale trvají na tom, že veškeré plánování R52 by se mělo zastavit, dokud nebude možné projednat všechny úseky najednou a v žádosti o schválení prvních tří kilometrů vidí taktizování a způsob, jak je podvést. „Je to taktika, protože ten prostřední úsek je nejkomplikovanější a na něj bude vydáno stavební povolení opravdu nejpozději, takže investor bude mít nejspíš povolení na oba krajní úseky a prostřední zatím zůstane bez patřičných povolení, vznikne jakási proluka. Investor  pak tvrdí, že je potřeba ty části spojit a to stavební povolení musí být vydáno, což je jakési obcházení zákona,“ vysvětlil své obavy Libor Jarmič z Ekologického právního servisu.

Dnešní jednání trvalo téměř tři hodiny a úřednice napočítaly na svém stole několik desítek námitek, se kterými se musí vypořádat. Jestli první část stavby získá územní rozhodnutí nebo nikoliv, tak bude zřejmé nejdříve za měsíc.