Unie státních zástupců protestuje proti jmenování dvou nových kolegů

Brno - Jmenování dvou nových žalobců, kteří budou pracovat na Nejvyšším státním zastupitelství, pobouřilo Unii státních zástupců. Nelíbí se jim, že oba neprošli standardním výběrovým řízením, které se na obdobné posty provádí a navíc nemají za sebou potřebnou praxi. Jakub Chromý byl dosavadní asistent Renaty Vesecké a Kateřina Krejčiříková dosavadní asistentkou náměstka Vesecké Zdeňka Koudelky.

Vesecká podle idnes.cz jakoukoliv kritiku odmítá. „Oba státní zástupci požadavky na funkci žalobce splňují , neboť mají předchozí právní praxi u nejvyššího soudu a v advokacii, mají dlouhodobou publikační činnost, a to i v zahraničí, oba dokončují postragraduální doktorandské studium a mají vynikající jazykové znalosti,“ tvrdila Vesecká.

Vyjádření Unie státních zástupců ke jmenování nových dvou kolegů

Dne 23. 3. 2010 jmenovala ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová nové státní zástupce. Na návrh nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké byli státními zástupci Nejvyššího státního zastupitelství jmenováni Jakub Chromý, dosavadní asistent Renaty Vesecké, a Kateřina Krejčiříková, dosavadní asistentka náměstka nejvyšší státní zástupkyně Zdeňka Koudelky.

Unie státních zástupců vyjadřuje zásadní nesouhlas se jmenováním těchto osob. Státními zástupci Nejvyššího státního zastupitelství by měli být jmenováni zkušení odborníci, kteří po delší dobu působí jako státní zástupci nebo mají dlouholetou praxi v jiné justiční profesi (soudce, advokát) případně jsou uznávanými akademickými pracovníky. Jakub Chromý ani Kateřina Krejčiříková doposud v žádné justiční profesi nepůsobili, ba ani nedosáhli věku třiceti let. Do funkce, která by měla odrážet předchozí profesní kariéru státního zástupce, tak byli jmenováni lidé, kteří nemají žádnou praktickou zkušenost s trestním řízením a nepodali doposud jedinou obžalobu. Toto rozhodnutí dehonestuje každodenní výkon profese více než tisíc státních zástupců působících na okresních, krajských a vrchních státních zastupitelství, kterým vůbec nebyla dána možnost se o místa na Nejvyšším státním zastupitelství ucházet.

Jedná se navíc o bezprecedentní popření zažité praxe, dle které se na každé nově obsazované místo státního zástupce vypisuje výběrové řízení, kterého se dokonce musí účastnit i právní čekatelé usilující o jmenování na okresní státní zastupitelství, u kterého po dobu tří let vykonávají čekatelskou praxi. Výběrové řízení na místa státních zástupců NSZ přitom vůbec nebylo vyhlášeno či alespoň bylo před státními zástupci úspěšně utajeno.

Jednou z příčin, která umožnila toto svévolné rozhodnutí, je absence kariérního řádu, který by jasně vymezil podmínky jmenování státních zástupců na jednotlivé stupně v soustavě státního zastupitelství, jakož i podmínky jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců. Unie státních zástupců připravuje návrh kariérního řádu, který zamýšlí předložit z voleb vzešlé nové politické reprezentaci. Jmenování asistentů nejvyšší státní zástupkyně (resp. jejího náměstka) do funkcí státních zástupců Nejvyššího státního zastupitelství je přesvědčivým důkazem o nutnosti bezodkladného přijetí kariérního řádu.

Výkonný výbor Unie státních zástupců
24. 3. 2010

Video Rozhovor s Janem Latou, mluvčím Unie státních zástupců
video

Rozhovor s Janem Latou, mluvčím Unie státních zástupců

Rozhovor s Janem Latou, mluvčím Unie státních zástupců

Rozhovor se Zdeňkem Koudelkou, náměstkem nejvyšší státní zástupkyně